Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki

Objavljeno: 13.05.2021. 10:46 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Direktorat za politiku javnih nabavki,  na osnovu člana 50 stav  4 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG broj 74/19) vrši program i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki. 

Cilj stručnog osposobljavanja u ovoj oblasti je dalja profesionalizacija zaposlenih na poslovima javnih nabavki, unapređenje kapaciteta i znanja, kao i praktična primjena propisa iz oblasti javnih nabavki.

Pripremu i sprovođenje obuka vrši  Direktorat za politiku javnih nabavki u saradnji sa Upravom za kadrove, kojim učesnici stiču uslov za polaganje stručnog ispita u ovoj oblasti.

Kontakt osobe u Direktoratu za politiku javnih nabavki za stručno osposobljavanje i usavršavanje su:

Ljiljana Nikolić, ljiljana.nikolic@mif.gov.me; edukacijajn@mif.gov.me

Anja Pribilović, anja.pribilovic@mif.gov.me

Na osnovu člana 49 stav 6 Zakona o javnima nabavkama (Službeni list CG broj 74/19)  donijelo je Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki. 

Na osnovu člana 3 ovog  pravilnika propisano je da, uz zahtjev kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu kopiju biometrijske lične karte ili drugi dokaz o indentitetu;

2) dokaz o stručnoj spremi;

3) uvjerenje (sertifikat, odnosno potvrdu) da je pohađao program stručnog osposobljavanja i usavršavanja;

4) potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu;

5) dokaz o izvršenoj uplati za polaganje ispita.

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita i sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita.

Program stručnog ispita je dat kao prilog 1 Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki.

Kandidatu koji je položio ispit, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja izdaje sertifikat.

Kontakt osobe u Direktoratu za politiku javnih nabavki za polaganje stručnog ispita su:

Sanja Poleksic sanja.poleksic@mif.gov.me 

Anja Pribilović  anja.pribilovic@mif.gov.me 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?