Tatjana Radović

generalna direktorica

Tatjana Radović osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položila je pravosudni ispit.

Svoju profesionalnu karijeru započela je 2006. godine u Ministarstvu pravde, gdje je na različitim pozicijama u Direktoratu za pravosuđe, radila deset godina. Tokom rada u Ministarstvu pravde bila je kordinator Pregovaračkog poglavlja 23 za oblast ljudskih prava  u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (2014-2015), kao i koordinator za oblast pravosuđa u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (2015-2016). Takođe, bila je članica Savjeta za prava djeteta i mnogih Radnih grupa za izradu zakona i strateških dokumenata.

Od 2016 – 2018. godine karijeru je nastavila u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao savjetnica Zaštitnika za oblast pravosuđa.

Zatim, od 2018- 2021. godine bila je imenovana za članicu Komisije za žalbe Vlade Crne Gore, koju funkciju je obavljala profesionalno.

Tokom karijere obrazovanje je sticala kroz Program obuke za mlade diplomate i državne službenike uključene u proces integracije Crne Gore u EU na Diplomatskoj akademiji u Beču i u evropskim institucijama u Briselu. Završila je i Školu demokratije Fridrih Ebert & Stifung u organizaciji NVO Centra za građansko obrazovanje. Govori engleski jezik.

Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka organizovanih u Crnoj Gori i inostranstvu u oblasti pravosuđa, međunarodne pravosudne saradnje, javne uprave, zaštite ljudskih prava i sloboda i evropskih integracija.

Od juna 2022. godine je generalna direktorica Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa Ministarstva javne uprave.

Kontakt

Tatjana Radović

generalna direktorica
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131