Tim UN u posjeti ministru pravde

Objavljeno: 27.05.2022. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde

Predstavnici tima Ujedinjenih nacija na čelu sa rezidentnim koordinatorom UN u Crnoj Gori, Piterom Lundbergom, posjetila je danas ministra pravde, Marka Kovača, u cilju daljeg jačanja saradnje.

Lundberg je na samom početku čestitao ministru Kovaču na imenovanju i naglasio je da je suočavanje s prošlošću važno za dalji napredak Crne Gore, pohvalivši istup ministra Kovača i njegovih kolege iz Vlade na memorijalnom skupu u Herceg Novom prilikom obilježavanja 30 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore.

„Jako mi je žao što govorimo o situaciji u društvu gdje je pohvalno da ministar prisustvuje događaju koji bi trebao predstavljati iskaz osnovnih civilizacijskih vrijednosti“, istakao je Kovač. Tom prilikom je informisao sagovornike i o izmjenama Zakona o krivičnom postupku. „Uprkos tome što Ministarstvo pravde nije represivni organ, ohrabrivaćemo nadležne institucije da rade na otkriću cjelokupne istine u događajima koji su se desili na prostorima bivše Jugoslavije“, kazao je.

Rezidentni koordinator je čestitao na konstruktivnom angažmanu delegacije Vlade Crne Gore, predvođene državnim sekretarom Bojanom Božovićem, na sjednici Komiteta protiv torture održanoj nedavno u Ženevi. Lundberg je naglasio važnost daljeg unapređenja zatvorskih uslova kao i uslova za položaj maloljetnika u sukobu sa zakonom. Takođe je iskazao očekivanje za unapređenje statusa Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Ministar se saglasio i podvukao značaj saradnje sa svim organizacijama UN u zemlji, dodajući da je Ministarstvo privrženo ostvarenju svih zacrtanih ciljeva koji su vezani za ostvarenje mjerila u odnosu na pristupanje EU uz poseban akcenat na dolazeće promjene unutar normativnog okvira ali i pri sprovođenju prakse.

Mihela Telatin, predstavnica UNOPSa u Crnoj Gori, naglasila je da njena agencija može obezbijediti podršku pri nabavkama i infrastrukturnim ulaganjima u crnogorsko pravosuđe.

Kovač je iskazao zahvalnost na izuzetno vrijednim donacijama i važnom projektu “Unaprjeđenje efikasnosti pravosuđa” između UNOPS-a i Direktorata za informaciono-komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka. Ovaj projekat je usmjeren na Sistem poslovne inteligencije pravosuđa i ima za cilj dobijanje kvalitetne pravosudne statistike shodno CEPEJ indikatorima i potrebama pravosudnih institucija.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić pohvalila je napredak Ministarstva u oblasti reforme maloljetničkog pravosuđa te je naglasila da je potrebno uložiti dodatne napore da se standardi pravosuđa po mjeri djeteta i pristupa djece pravdi primjenjuju u svim pravosudnim postupcima, uključujući  sve krivične, građansko-pravne i prekršajne postupke u kojima učestvuju djeca.

Sastanku je prisustvovala i savjetnica UN-a za ljudska prava, Anjet Lanting.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?