U Ministarstvu prosvjete održano savjetovanje za primjenu Indeksa za inkluziju

Objavljeno: 17.06.2022. 13:55 Autor: Ministarstvo prosvjete

U Ministarstvu prosvjete danas je održano savjetovanje za primjenu Indeksa za inkluziju, u svrhu izrade godišnjih planova, kao i za primjenu pristupačnih formata, koje je organizovano u okviru programa „Ka podržanom razvoju i inkluzivnim kompetencijama”, a  realizuje se u saradnji s kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori. Na savjetovanju su, pored predstavnika Direkcije za inkluziju u Ministarstvu prosvjete učestvovali rukovodioci ustanova i koordinator za inkluziju u školama.

Mjere i aktivnosti koje su planirane ovim Programom, predviđene su Akcionim planom Strategije inkluzivnog obrazovanja, naročito u dijelu samoevaluacije i planiranja inkluzivne prakse na dobijenim nalazima.

Strategija inkluzivnog obrazovanja u fokusu ima 1: Dostupnost i pravičnost obrazovanja kroz međusektorsku podršku; 2: Jednakost i kontinuitet inkluzivnog obrazovanja saradnjom unutar i između sektora i tranziciju nivoa obrazovanja; 3: Kvalitet inkluzivnog obrazovanja jačanjem školskih politika, kulture i prakse.

U skladu sa tim, Ministarstvo prosvjete je sprovelo savjetovanje za škole da primijene prilagođenu verziju Indeksa za inkluziju kao instrumenta kojim se može sprovesti procjena potreba u školi kako bi svako dijete učestvovalo u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, i u odnosu na to izraditi inkluzivni godišnji plan škole.

Kada je riječ o srednjim školama, pomenuti Indeks za inkluziju treba dodatno da uključi promociju radnih i profesionalnih mogućnosti učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom.

Godišnje planove će s početkom školske 2022/2023 godine koordinirati Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje.

Paralelno je održano savjetovanje za ICT koordinatore kojima su predstavnici Direkcije za inkluziju  predstavili materijal koji se odnosi na pristupačne formate, posebno u dijelu informacija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?