Ubrzanjem digitalne transformacije do boljih usluga za građane i privredu

Objavljeno: 22.02.2023. 14:15 Autor: Ministarstvo javne uprave

Sastanak MJU, MUP i UNDPVlada Crne Gore čvrsto je opredijeljena da e-usluge i servise javne uprave učini građanima što dostupnijim, a procedure bržim i jednostavnijim, čemu će umnogome doprinijeti puna primjena projekta digitalne transformacije, poručeno je sa današnjeg sastanka kojem su prisustvovali ministar javne uprave Marash Dukaj, ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Daniela Gašparikova sa saradnicima.

Sastanak je bio prilika da se sagovornici osvrnu na ono što je u prethodnom periodu urađeno, te utvrde dalje korake i dinamiku u cilju finalizacije i pune primjene novog, savremenog sistema.

Ministar Dukaj kazao je da je javna uprava sa novim digitalizovanim uslugama po mjeri građana jedan od prioriteta daljeg razvoja crnogorskog društva i dodao da Ministarstvo javne uprave kroz uspostavljanje ovih usluga daje doprinos podizanju kvaliteta života građana, sa jedne, i optimizaciji poslovnih procesa u javnoj upravi, sa druge strane.

Ministar Adžić je pohvalio dosadašnju saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva javne uprave i izrazio uvjerenje da će kroz rad nedavno formirane radne grupe koju čine predstavnici MUP-a i MJU, dinamika sprovođenja ovog projekta biti dodatno osnažena u cilju što kvalitetnije implementacije i uvođenja modernih elektronskih usluga i servisa za građane Crne Gore.

Stalna predstavnica UNDP-a Daniela Gašparikova podržala je osnivanje Radne grupe za ubrzanje procesa razvoja elektronskih usluga namijenjenih građanima i privredi. „UNDP će kao i do sada pružati ekspertsku podrušku na planu prevazilaženja tehničkih i pravnih barijera u procesu izgradnje transparentne i odgovorne javne uprave. Dodatno, važno je obezbijediti digitalizaciju lokalnih samouprava, a podrškom Glavnom gradu u uspostavljanju elektronskih usluga, gradićemo sistem koji na lokalnom nivou prepoznaje potrebe društva i čiji razvojni primjer mogu koristiti sve opštine u Crnoj Gori“, naglasila je ona.

Učesnici sastanka su se složili da je dobra međuresorska saradnja, uz podršku domaćih i međunarodnih partnera, od ključnog značaja za kvalitetno uspostavljane i funkcionisanje digitalnog sistema u skladu sa međunarodnim standardima i pravnom regulativom. U tom smislu, ministri Adžić i Dukaj zahvalili su stalnoj predstavnici UNDP-a na podršci koju ta organizacija u kontinuitetu pruža domaćim institucijama na projektima reforme i modernizacije javne uprave, i izrazili očekivanje da će zajedničko djelovanje ova dva ministarstva u oblasti digitalizacije uz tehničku podršku UNDP-a, ubrzo rezultirati konkretnim benefitima.

Konstatovano je da zajedničke aktivnosti u narednom periodu treba usmjeravati ka prevazilaženju tehničkih prepreka i prilagođavanju normativnih rješenja u cilju što bržeg uspostavljanja jedinstvenog i modernog sistema poslovanja javne uprave.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?