Unapređenje kvaliteta rada lokalnih samouprava

Objavljeno: 12.02.2024. 14:16 Autor: Ministarstvo javne uprave


ministar Marash Dukaj okrugli sto  (1)Ministar javne uprave, Marash Dukaj  govorio je danas na okruglom stolu “Međuopštinska i međunarodna saradnja lokalnih samouprava“ u organizaciji Zajednice opština Crne Gore. 

„Radujem se svakom ovakvom skupu, koji će rezultirati razmjenom znanja i ideja koje će donijeti novi kvalitet u promišljanju svih nas, ka unapređenju kvaliteta rada javnih uprava. Ministarstvo javne uprave, u tom pravcu, djeluje sistemski i preduzima  strategijama predviđene korake, kako bi lokalne samouprave imale potencijala da pružaju kvalitetan servis građanima i privredi. Naravno, ništa od toga ne bi moglo biti ostvareno, bez podrške svih lokalnih samouprava, međunarodnih partnera i drugih naših saradnika“, kazao je ministar Dukaj.

On je istakao da je Strategijom reforme javne uprave 2022-2026, predviđeno sprovođenje sveobuhvatne Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave, kao i izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa nalazima Analize. Krajem  2022. godine započeo je rad na pripremi Analize na inkluzivan i otvoren način. Glavni cilj je jasno prepoznavanje problema sa kojima se opštine svakodnevno suočavaju, i ne samo opštine nego i njihovi građani.

 „Analiza je razmatrana na Savjetu za reformu javne uprave, usvojena na Vladi i pokazala je da je decentralizacija u Crnoj Gori ograničena u odnosu na države regiona i države OECD-a. Uočljive su velike razlike između opština u pogledu veličine, teritorije, broja stanovnika, ali i efikasnosti vršenja poslova i stabilnosti lokalnih javnih finansija“, kazao je ministar Dukaj i dodao da se preporuke Analize odnose na unapređenje normativnog okvira za funkcionisanje sistema lokalne samouprave.

„Zato smo već u decembru 2023. godine započeli proces i objavili javni poziv za konsultacije i formirali Radnu grupu za izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi,  a u izmjenama Zakona biće unapređena decentralizacija lokalnih samouprava“, kazao je Dukaj.

Ministar Dukaj je posebno naglasio da se u saradnji sa partnerima UNDP i UNOPS, realizuje projekat sa ciljem unapređenja digitalizacije na nivou lokalnih samouprava, čime bi se značajno poboljšao kvalitet usluga koje se pružaju građanima Crne Gore.

„Takođe, Ministarstvo javne uprave sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) prošle godine je potpisalo Memorandum o razumijevanju i zajedno realizujemo projekat ''Digitalna transformacija na lokalnom nivou“. Jedna od prvih aktivnosti biće - Procjena potreba odnosno prioriteta lokalnih samouprava za uvođenje elektronske uprave“, kazao je Dukaj.

Projekat će obuhvatiti i izgradnju kapaciteta nacionalnih institucija za podršku implementaciji eUprave i eUsluga na lokalnom nivou u odabranim lokalnim samoupravama, kao i ICT opreme na osnovu dokazanih prioriteta i potreba za odabrane lokalne samouprave.

„Dio aktivnosti digitalizacije na lokalnom nivou biće realizovan do kraja 2024. godine, u sklopu projekta „eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19“ koji Ministarstvo javne uprave realizuje u saradnji sa UNDP-i“, kazao je Dukaj.

„Naš zajednički cilj se zna – pripremiti sve lokalne samouprave da uspješno preuzmu punu primjenu prava EU kada Crna Gora postane dio evropske zajednice“, zaključio je Dukaj.

Foto i video: Okrugli sto Međuopštinska i međunarodna saradnja lokalnih samouprava

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?