USPJEŠNO ORGANIZOVANA EDUKACIJA UČENIKA U BARU I ULCINJU

Objavljeno: 13.03.2023. 13:07 Autor: Ministarstvo prosvjete

Organizovanjem predavanja u OŠ „Meksiko“ u Baru i „Maršal Tito“ u Ulcinju, Uprava prihoda i carina, uspješno je nastavila projekat „Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o porezima i poreskom sistemu Crne Gore“.

edukacija

Cilj ovog projekta, koji se realizuje uz saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore, je upoznavanje učenika sa osnovnim pojmovima o porezima i poreskom sistemu, kao i o značaju plaćanja poreza i njegovoj krajnjoj namjeni. Posebna pažnja tokom predavanja posvećena je fiskaliziciji, fiskalnim računima i značenju QR koda, s obzirom da je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga stupio na snagu 01.01.2021.godine.

edukacija

Predavanja su osmišljena i prilagođena dobu i uzrastu učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, s osnovnim ciljem da se istakne značaj poreske discipline, kao jednog od osnovnih elemenata neophodnih za razvoj i prosperitet svakog savremenog društva.

Kampanja će se realizovati na teritoriji čitave Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?