UTVRĐEN KONAČAN TEKST NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Objavljeno: 05.08.2022. 11:45 Autor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde ovim putem želi da obavijesti javnost da je danas zaokružen proces sagledavanja preporuka od strane evropskih partnera i da je utvrđen tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čija će radna verzija biti proslijeđena međunarodnim ekspertima na uvid nakon prevođenja na engleski jezik. Nova verzija ovog dokumenta je plod intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg izgleda, nadamo se, budućeg Zakona koji će regulisati ovu materiju.

Ova aktivnost predstavlja samo jednu u nizu koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklih 100 dana u cilju jačanja vladavine prava u našoj državi i u tijesnoj je vezi sa izmjenama drugih pravnih akata koji su trenutno u postupku javne rasprave.

S toga, još jednom pozivamo stručnu javnost da obrati pažnju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i Nacrt Zakonika o krivičnom postupku, kao i da svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za pripremu što kvalitetnijih legislativnih akata.

Podsjećamo i da smo u prethodnom periodu pripemili izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu a sve sa ciljem  unapređenje efikasnosti rada Upravnog suda Crne Gore i djelotvornosti pravne zaštite stranaka u postupku pred ovim sudom, kao i zbog smanjenje troškova koji se plaćaju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu.

Ministarstvo želi i da istakne i da smo formirali Komisiju za izradu Građanskog zakonika Crne Gore kao i Radni tim za proces racionalizacije pravosudne mreže čiji se prvi rezultati očekuju tokom jeseni.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?