Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Veliko interesovanje opština za učešće u programu URBACT

Objavljeno: 02.02.2023. 21:15 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom razvoju i boljem upravljanju. Kroz zajedničke projekte, gradovi i opštine imaju priliku da sarađuju, razmjenjuju dobre prakse i podstiču učešće građana u kreiranju politika, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić otvarajući info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa URBACT.

„Prvi poziv je dominantno usmjeren na gradove i opštine koji žele da sarađuju sa drugim evropskim gradovima kako bi razvili i sproveli integrisane akcione planove i tako odgovorili na lokalne izazove. Tokom programskog perioda 2021-2027, četvrti ciklus programa URBACT biće usmjeren na politike kojima se podstiče održivi urbani razvoj, sa naglaskom na digitalnu transformaciju, zelenu tranziciju i rodnu ravnopravnost“, objasnila je Žižić.

Ona je dodala da program URBACT prepoznaje ulogu koju gradovi imaju u rješavanju kompleksnih društvenih izazova i pomaže lokalnim samoupravama da budu pokretači promjena, te da je participacija važna karakteristika ovog programa.

Ministarstvo evropskih poslova, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, želi da ohrabri opštine i druge lokalne subjekte iz Crne Gore da izgrade partnerstva izvan granica države i zajedničkim projektima unaprijede kvalitet života u svojim zajednicama.

„Ubijeđena sam da će lokalni akteri iz Crne Gore iskoristiti mogućnosti koje se nude u okviru ovog programa. Partnerstva će im pomoći da uče od drugih, a i da drugi uče od njih. Ministarstvo evropskih poslova će kao i do sada biti na raspolaganju da u okviru svojih nadležnosti zainteresovanim partnerima pruži sve potrebne informacije i podršku u pripremi i implementaciji projekata“, zaključila je Žižić.

Pomoćnica za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština Crne Gore, Vanja Starovlah objasnila je da je zamisao poziva da se formiraju mreže od 8 do 10 gradova,  koje će na raspolaganju imati do 850 hiljada eura za planiranje aktivnosti.

„U okviru svake mreže, gradovi će razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih kako bi odgovorili na lokalne izazove i podstakli održivi urbani razvoj“, naglasila je Starovlah.

Prvi poziv u okviru programa URBACT otvoren je za lokalne samouprave i druge subjekte koji se bave urbanim razvojem, a rok za dostavljanje predloga projekata je 31. mart 2023. godine.

Realizacija aktivnosti u okviru ovih mreža počeće u junu 2023. godine i trajaće do kraja 2025. godine. Kako bi odgovorio na utvrđeni izazov, svaki partnerski grad izradiće Integrisani akcioni plan u saradnji sa lokalnom URBACT grupom, sastavljenom od lokalnih subjekata i građana. Na osnovu tih planova, gradovi će moći da testiraju rješenja kroz aktivnosti manjeg obima.

Pored država članica EU, te Norveške i Švajcarske, u ovom programu po prvi put učestvuju i gradovi iz država korisnica IPA, uključujući Crnu Goru.

Na info danu, predstavnici opština iz cijele Crne Gore imali su priliku da dobiju više informacija o Prvom pozivu od Kristijana Radojčića iz Sekretarijata Programa URBACT. Osim toga, načelnica Direkcije za inter-regionalne programe i makro-regionalnu saradnju u Ministrstvu evropskih poslova, Irena Bošković  upoznala je prisutne sa svim programima evropske teritorijalne saradnje u kojima učestvuje Crna Gora.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?