Veljko Milonjić

Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove

Sadržaj:
Obrazovanje Karijera

Veljko Milonjić rođen je u Podgorici 18. juna 1978. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici.

Obrazovanje

Maturirao je u Sjedinjenim Američkim Državama, Fort Kolins, Kolorado, a diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 2002. godine, smjer međunarodni odnosi sa prosječnom ocjenom 8,65. Zvanje magistra međunarodnih političkih odnosa (MIPP-master of international policy and practice) stekao je na Džordž Vašington Univerzitetu, Eliot Škola za međunarodne odnose sa prosječnom ocjenom 3,85 od 4,00 u septembru 2010. godine u Vašingtonu, SAD.

Od novembra 2015. godine doktorand je na Katoličkom Unverzitetu Ajštat-Ingolštat, SR Njemačka. Pohađao je brojne obuke i seminare iz oblasti evropskih integracija, međunarodnog prava, međunarodne bezbjednsoti, protokola i diplomatskih vještina (Diplomatska Akademija Gavro Vuković 2003/04 i Diplomatska Akademija Beč, 2006.), a obuku za mlade lidere u organizaciji Džon Kenedi Škole za međunarodne odnose Harvard Univerziteta završio u ljeto 2012.

Karijera

Profesionalnu karijeru započeo je aprila 2003. kao pripravnik u Ministartstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Crne Gore, dok je na poziciji referenta/savjetnika za EU bio od aprila do avgusta 2004. u istom Ministarstvu.

Od avgusta 2004. godine do novembra 2006. godine kao lični sekretar ministra radio je u Kabinetu ministra vanjskih poslova, a od februara 2007. godine do jula 2010. godine bio je prvi sekratar u Ambasadi Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama. Po povratku u zemlju radio je kao savjetnik u Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova do januara 2011. godine kada prelazi u Ministartstvo finansija na mjesto savjetnika za međunarodne odnose ministra finansija u Kabinetu ministra, zadužen za međunarodne aktivnosti ministra i komunikaciju sa međunarodnim finansijskim organizacijama.

U septembru 2012. godine postaje direktor Direkcije za konzularne poslove u Generalnom direktoratu za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova nakon čega, u aprilu naredne godine, stupa na dužnost generalnog konzula Generalnog konzulata Crne Gore u Minhenu, SR Njemačka i tu funkciju obavlja do avgusta 2017. godine.

Po povratku u zemlju obavljao je dužnost direktora Direkcije za Sjevernu, Centralnu i Južnu Ameriku u Generalnom direkoratu za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

U avgustu 2018. god. imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministratvsu vanjskih poslova što obavlja do jula 2019. godine kada je prvo imenovan za vršioca dužnosti, a zatim i za generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministartvsu vanjskih poslova.

Član je udruženja studenata (Alumni), Univerziteta Džordž Vašington, a u periodu 1996 – 2000., kao student bio je član udruženja mladih ekologa Crne Gore.

Poznaje rad na računaru, odlično govori i piše engleski jezik, a služi se njemačkim i italijanskim.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Kontakt

Veljko Milonjić

generalni direktor
Adresa:
Stanka Dragojevića 13
Telefon:
+382 20 416 339