Vlada Mađarske dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije

Objavljeno: 19.01.2023. 12:34 Autor: Ministarstvo prosvjete

Obavještavamo da Vlada Mađarske u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije za 2023/2024. godinu, iz sljedećih oblasti:

  • Tehnologije upravljanja vodom u poljoprivredi (Master in Agricultural Water Management Engineering)
  • Biotehnologija (Master in Biotechnology)

Studije se organizuju na Mađarskom univerzitetu za poljoprivredu i životne nauke, na engleskom jeziku, Szent Istvan Campus, Godollo (nadomak Budimpešte).

Kurs će se organizovati ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Stipendija pokriva:

  1. Troškove upisa i školarine tokom perioda trajanja studija, uz obezbijeđenu osnovnu literaturu i sveske;
  2. Smještaj u domu;
  3. Troškove života;
  4. Zdravstveno osiguranje.

Sve gore navedene troškove finansira Mađarska Vlada, prema Sporazumu između FAO i Mađarske iz 2007. godine.

Prijavna procedura

Zainteresovani kandidati treba elektronskom poštom da pošalju dosije, koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

Pravilno popunjen prijavni formular

Skoriji CV

Kopija diplome srednje škole i prepis ocjena ili kopija diplome o završenim studijama i izvještaj o ocjenama

Kopija potvrde o poznavanju engleskog jezika

Kopija stranica pasoša na kojima se vidi datum isteka važnosti pasoša i njegov broj,

Pismo preporuke

Motivaciono pismo

Ljekarsko uvjerenje

Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije bezbjednosno interesantno lice

Sva dokumenta moraju biti na engleskom jeziku, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata, kao i da se postara da je svaki dokument sačuvan pod imenom koje pokazuje o kom se dokumentu radi.

Proces selekcije kandidata

Proces selekcije odnosi se na stipendije koje počinju od septembra 2023. godine, i odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši preliminarni uviđaj u kandidature i podnosi prijave Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih zatim šalje odgovarajućem Univerzitetu. Studenti su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea kao i dokumenta priložena bez naziva se neće razmatrati.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da polažu, pisanim ili usmenim putem, ispit iz engleskog jezika, kao dio prijemne procedure. Isključivo Univerzitet će izvršiti dalju selekciju i obavijestiti uspješne kandidate, kao i Ministarstvo poljoprivrede.

Kandidati će se birati na osnovu sljedećih kriterijuma:

Državljanstvo i stalno prebivalište u Crnoj Gori

Odličan uspjeh u dosadašnjem školovanju

Dobro poznavanje engleskog jezika

Motivisanost

Dobro zdravstveno stanje

Starosna dob (kandidati ispod 30 godina imaju prednost)

Prijave se podnose FAO-u isključivo elektronskim putem na e-mail adresu REU-Scholarship@fao.org,

od 15. januara do 28. februara 2023. godine.

Kontakt za sva dodatna pitanja je takođe – REU-Scholarship@fao.org

Više informacija o kursu i prijavnoj proceduri, kao i prijavni obrazac mogu se naći na sajtu Vlade Mađarske na: https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1628534/ , a mogu se preuzeti i u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
Objavljen: 19.01.2023.
Rok za prijavu: 28.02.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?