Vlada osnovala Fond za inovacije

Objavljeno: 11.06.2021. 11:46 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici u skladu sa Programom rada Vlade za II kvartal, donijela Odluku o osnivanju Fonda za inovacije Crne Gore koji će osigurati sprovođenje inovacione politike kroz obezbjeđivanje i realizaciju sredstava za podsticanje inovacione djelatnosti. 

Osnivanjem Fonda ostvaruje se sinergijski učinak svih aktera koji se bave inovacijama i pokazuje jasno opredjeljenje Crne Gore da još snažnije orjentiše svoj razvoj prema društvu baziranom na znanju i inovacijama.  Fond za inovacije Crne Gore ima za cilj da značajno ojača inovativno preduzetništvo u zemlji, doprinese efikasnijoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije kao i podizanju apsorpcionih kapaciteta u privlačenju EU fondova i pripremi za Evropske strukturne i investicione fondove.

Ministarstvo ekonomskog razvoja vrši nadzor nad radom Fonda, a sam proces osnivanja i početka rada Fonda podržan je od strane naših partnera iz UNDP-a. Fond će početna sredstva za svoje djelatnosti  osiguravati  iz državnog budžeta, ali već u vrlo skoroj  budućnosti i privlačenjem  međunarodnih sredstava, posebno iz EU izvora finasiranja. Upravo će i Fond biti jedna od važnih institucija na putu približavanja Crne Gore EU.

Osnivanjem nove institucije usmjerene ka inovativnom preduzetništvu odgovora se i postojećim potrebama tržišta za stimulisanjem inovativnosti, a kroz razvoj novih instrumenata finansiranja  podstaći će se biznis sektor da značajno poboljša svoju konkurentnost i postane međunarodno prepoznat. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?