Zajedničkom saradnjom do unapređenja prava lica sa invaliditetom

Objavljeno: 07.09.2021. 12:15 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava održali su prvi u nizu sastanaka sa predstavnicima NVO organizacija za zaštitu lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, u cilju unapređenja saradnje kada je u pitanju oblast zaštite i jednakosti lica sa invaliditetom.

Osim predstavnika Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava, sastanku su prisustvovali reprezentativni predstavnici NVO organizacija koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom.

Predstavnici resornog Ministarstva, kao i predstavnici NVO-a su saglasni da je formiranje Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom od velikog institucionalnog značaja.

Priprema nove Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije 2022-2027 sa Akcionim planom, formiranje i rad Savjeta za prava lica sa invaliditetom, a naročito  priprema Izvještaja o implementaciji preporuka Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom, samo su neki od prioriteta na kojima će se zajednički raditi.

Predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava su poručili da su povezanost i dobra saradnja NVO sektora i Ministarstva, osnova  budućeg djelovanja.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/2 Foto: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?