Zelena ekonomija i ozelenjavanje javne uprave

Objavljeno: 15.09.2021. 09:45 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U cilju promovisanja zelene ekonomije i ozelenjavanja javne uprave Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, u okviru saradnje sa Ekonomskom komisijom Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) kroz projekat „ Upravljanje životnom sredinom zasnovano na dokazima i održive politike zaštite životne sredine kao podrška Agendi 2030 u jugoistočnoj Evropi ”Evidence-based environmental governance and sustainable environmental policies in support of the 2030 Agenda of South-East Europe" izradilo paket dokumenata na ovu temu, koji predstavljaju inicijalne korake u ovoj oblasti. Paket sadrži tri dokumenta:

  1. Vodič za ozelenjavanje javne uprave,
  2. Analizu ekonomskih benefita ozelenjavanja javne uprave Crne Gore i
  3. Ozelenjavanje komercijalnog sektora u Crnoj Gori.

Pripremljeni dokumenti su od velikog značaja za dalje strateško planiranje zelene tranzicije u kojoj javna uprava mora imati adekvatnu ulogu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?