Zemlje istočne i jugoistočne Evrope obavezuju se da će do 2030. godine obnoviti više od 4 miliona hektara zemljišta pod šumom

Objavljeno: 13.10.2021. 08:50 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović i načelnik Direkcije za šumarstvo mr Ranko Kankaraš učestvovali su na ministarskom sastanaku o obnavljanju šumskih predjela ECCA30/Bonn Challenge u istočnoj i jugoistočnoj Evropi koji je održan je 12. oktobra 2021. Sastanak predstavlja prvi pokušaj da se ojača politička posvećenost i unaprijedi saradnja na obnovi šumskog pejzaža u regionu.

Zemlje istočne i jugoistočne Evrope (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Moldavija, Albanija, Severna Makedonija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Turska, Ukrajina) preduzimaju hrabre akcije sa posvećenošću da obnove više više od 4 miliona hektara šumskog zemljišta do 2030. pod Globalnim bonskim izazovom, objavljeno je na ministarskom sastanku koji su organizovali UNECE i FAO u okviru Dekade UN -a za obnovu ekosistema. Pokrenute 2011. godine od strane vlade Nemačke i Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), globalni napori pokušavaju da do 2030. godine vrate 350 miliona ha degradiranog i obešumljenog zemljišta.

Ministar Stijović je izrazio zadovoljstvo zbog potpisavanja Deklaracije naglasivši da se će Crna Gora obnoviti više od 20.000 hektara šuma, uništenih ili oštećenih u šumskim požarima u posljednjih deset godina, te degradiranih visokih šuma i šuma u kojima je zbog različitih uticaja šumska svojina uništena. Stijović je istakao da Crna Gora trenutno radi na novoj Strategiji razvoja za narednih pet godina u kojoj će obnova šuma biti jedan od prioriteta.

Sastanak je pružio priliku istočnim i jugoistočnim evropskim zemljama da se pridruže, doprinesu i ojačaju napore globalnih zajednica u okviru Bonskog izazova (globalna inicijativa za dovođenje 350 miliona hektara degradiranog i pošumljenog zemljišta u obnovu do 2030. godine) i ECCA30 (regionalna inicijativa za obnovu šuma Evrope, Kavkaza i centralne Azije sa ciljem od 30 miliona hektara do 2030. godine).

Ministri su naglasili značaj obnove šuma kako bi se suočili sa klimatskim izazovima i preokrenuli neke od njegovih uticaja. Angažovanje sa zajednicama uz integrisanje obnove pejzaža u nacionalne strategije biće od suštinskog značaja za izgradnju veće otpornosti i usklađivanje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih napora za obnovu i sadnju šuma.

U svom uvodnom obraćanju, izvršna sekretarka UNECE-a, Olga Algaierova, podsjetila je da je povećanje napora za obnavljanje šumskih pejzaža od vitalnog značaja za iskorišćavanje mnogih važnih koristi koje šume donose ekosistemima, ekonomijama i društvima u celini, kao i za jačanje klimatskih akcija.

Gospodin Vladimir Rakhmanin, pomoćnik generalnog direktora FAO-a i regionalni predstavnik za Evropu i centralnu Aziju istakao je FAO-ov mehanizam za obnovu šuma i pejzaža i pomoć koju FAO pruža svojim zemljama članicama u oblikovanju pristupa ka skladnijoj integraciji šumarstva i poljoprivrede uz jačanje bezbednosti hrane i održavanje šuma.

Ministarski sastanak zajedno su organizovali Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u saradnji sa Međunarodnom unijom za očuvanje prirode (IUCN) i uz podršku Vlade Nemačke.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?