Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Žižić: Preko 120 miliona eura novih sredstava iz EU fondova

Objavljeno: 12.01.2023. 13:52 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

„Uprkos organizacionim i institucionalnim izmjenama, intenzivnim radom strukture za upravljanje fondovima EU, 2022. godinu smo zaokružili sa uspješnom implementacijom već odobrenih programa i projekata, brojnim novim ugovorima i novoodobrenih preko 120 miliona eura iz evropskih fondova kroz različite nacionalne, regionalne, prekogranične i transnacionalne programe“, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić.

Ona je na sjednici Vlade, predstavila ključne rezultate u oblasti programa podrške EU Crnoj Gori tokom 2022. godine, najavljujući detalju informaciju do kraja januara.

Kako je istakla, tokom prethodne godine su dovršeni i dostavljeni EK na razmatranje projekti iz programa IPA 2022, pripremljeni koncepati za program IPA 2023 i finalizovan Strateški odgovora za Ipu III.

Podsjetila je da su usvojeni programski dokumenti za bilateralne prekogranične programe sa Albanijom, Srbijom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, kao i za interreg i transnacionalne programe saradnje.

Naglasila je da su tokom decembra ugovorena sva sredstva iz nacionalnog programa IPA 2018, u okviru kog se finansiraju važni infrastrukturni projekti, među kojima su nova zgrada za klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, zatvorska bolnica i novi objekti u UIKS-u i rekonstruisani sudovi širom Crne Gore, kao i mreža novih mirkobioloških laoboratorija, što će, kako je kazala, olakšati svakodnevni život građana;

Žižić je kazala da je tokom prethodne godine broj prekograničnih i interreg projekata iz programa IPA II je dostigao cifru od 255, što je značajan broj imajući u vidu veličinu države i broj potencijalnih korisnika.

Podsjetila je da je Ministarstvo evropskih poslova koordiniralo pripremu i potvrđivanje Okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu za Ipu III, koji je na snazi od 2. novembra.

„Prvi finansijski sporazum za nacionalni program IPA 2021, vrijedan preko 33 miliona eura, je potpisan u decembru, a početkom decembra EK je usvojila i nacionalni program IPA 2022, vrijedan skoro 40 miliona eura“, kazala je Žižić.

Ona je podsjetila da su u 2022. godini završena dva poziva za dostavljanje projekata Zapadnobalkanskog investicionog okvira, na kojima je Crnoj Gori odobreno dodatnih skoro 42 miliona eura za nove infrastrukturne projekte.

„Kroz ove projekte dobićemo nove i rekonstruisane škole, ali i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionu mrežu u Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu, kao i novu projektnu dokumentaciju za autoput“, kazala je državna sekretarka.

Ona je podsjetila i da je Crnoj Gori dodijeljeno 15 miliona eura iz Višekorisničke Ipe za opremu za nadzor nad granicama, kao i da nas, u okviru reprogramiranja nacionalnog programa IPA 2023 za potrebe energetske krize, očekuje budžetska podrška od 30 miliona eura.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?