Zoran Miljanić

državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Sadržaj:
Obrazovanje Karijera

Zoran Miljanić rođen je 29. novembra 1965. godine  u Titogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu bezbjednosti u Skoplju 1988. godine, gdje je završio i postdiplomske studije iz oblasti kriminalistike

 Karijera

Radnu karijeru započeo je u RSUP-u Crne Gore, gdje je radio do kraja 1989. godine.
Od  početka 1990. do 1998. godine radio je u kriminalističkoj policiji Makedonije, gdje je  obavljao poslove rukovodioca u sektoru za suzbijanje krimijnaliteta u MUP-u Makedonije.
Privatnim preduzetništvom bavio se od 1998. do 2012. godine, kada je izabran za poslanika u Skupštini Crne Gore, gdje je do oktobra 2016. godine bio član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za antikorupciju i Odbora za ljudska prava.
Za generalnog sekretara Saveza građana CIVIS izabran je 2018. godine.
Govori makedonski i engleski jezik.
Vlada Crne Gore imenovala ga je za državnog sekretara u MUP-u u decembru 2020. godine.

Kontakt

Zoran Miljanić

državni sekretar
Telefon:
Tel: 020 224 222