Бранко Крвавац

Државни секретар

Бранко Крвавац је рођен 1992. године у Котору. Средњу школу завршио је у Тивту, као ђак генерације, након чега уписује Економски факултет у Подгорици, који завршава са просјечном оцјеном 9, а затим на истом факултету наставља магистарске студије и тренутно ради на изради тезе на тему: „Анализа и евалуација нумеричких фискалних правила у Црној Гори“.

Као један од најбољих студената на смјеру Рачуноводство и ревизија, свој радни ангажман започиње у Министарству финансија Црне Горе у септембру 2015. године. Након обављеног приправничког стажа, наставио је свој даљи радни ангажман у Министарству финансија покривајући позиције вишег савјетника и самосталног савјетника у Директорату за економску и развојну политику и  координатора у Дирекцији за фискалне анализе и пројекције у Директорату за државни буџет гдје је обављао и био укључен у најодговорније послове поменутих Директората.

Учествовао је у раду више радних тијела, од којих се издваја учешће у изради Програма економских реформи Црне Горе, Фискалне стратегије Црне Горе, Анализе промјена минималне зараде и пореског оптерећења рада, израде модела за макроекономске и фискалне пројекције, као и Радне групе за припрему преговора са ЕУ за поглавље 17 – Економска и монетарна унија. Од 2016. године учесник је Пододбора за економска и финансијска питања и статистику, као дио годишњих консултација, у складу са процесом интеграције у ЕУ.

У периоду 2018 - 2020. године био је члан Ревизорског одбора компаније „Црногорски електропреносни систем Црне Горе“ АД, док је од марта 2021. године члан Одбора директора „Института за јавно здравље Црне Горе“. Поред наведеног, у периоду 2019-2020. године био је ангажован као локални експерт на пројекту „Рефроме пореске администрације“ у дијелу пореског моделирања.

Похађао је више стручних обука на теме: макроекономска и фискална политика, фискални оквир, пореска политика, фискални ризици, структурне реформе у организацији међународних институција (Међународни монетарни фонд, Свјетска банка, Европска комисија) у Аустрији, Словенији, Белгији, Луксембургу, Италији и другим земљама.

Био је говорник на конференцији у Бечу на тему „Медиум-Терм Ревенуе Стратегy“, у организацији Међународног монетарног фонда, као представник Црне Горе.

Говори енглески и служи се француским језиком.