Информације којима је по захтјеву за слободан приступ информацијама приступ одобрен за 2021. годину

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: СПИ УПИ 08-225/1 - Дино Мурић, адвокат
СПИ УПИ 08-225/2 - Дино Мурић, адвокат

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: СПИ УПИ 08-229/1 - Милош Радуловић
СПИ УПИ 08-229/2 - Милош Радуловић

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: УПИ 01-74/1 Група грађана села Ботун
УПИ 01-74/2 - Група грађана села Ботун

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: УП И 01-35/4 Удружење за заштиту Комова - УЗКОМ
УП И 01-35/4 Удружење за заштиту Комова - УЗКОМ

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: УП И 01-22-1 МАНС
УП И 01-22-3 МАНС - Информације - Слободан приступ информацијама

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: УП И 07/6-93/1  Сафет Пепељак.
УПИ 07/6-93/2 Сафет Пепељак - Информација

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: УП И 07/6-12/1 Сафет Пепељак.
УПИ 07/6-12/2 Сафет Пепељак - Информација

Информације којима је приступ одобрен по основу захтјева бр: СП И 01-20/1 НВО Удружење власника објеката на Бојани.
СПИ 01-8/2 НВО Удружење власника објеката на Бојани

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?