Јавна расправа о тексту Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима

Јавна расправа о Научној и стручној јавности, научно-истраживачким установама и установама високог образовања, привредним субјектима, невладиним организацијама, грађанима и свим заинтересованим субјектима, за учешће у јавној расправи о тексту Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима.

Јавна расправа ће трајати од 23. новембра до 11. децембра 2021. године.

Имајући у виду сложену епидемиолошку ситуацију узроковану пандемијом вируса ЦОВИД 19 и ризик који носи окупљање у затвореном простору, цијенимо оправданим да се у оквиру јавне расправе не организује округли сто, већ да се у периоду њеног трајања од 20 дана омогући заинтересованим лицима достављање примједби, предлога и сугестија у писаном и електронском облику.

Примједбе, предлози и сугестије достављају се Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма, Директорату за екологију, ИВ Пролетерске бригаде бр. 19, 81 000 Подгорица, у писаном облику путем поште, лично или у електронском облику на е-маил адресу јавна.расправа@мепг.гов.ме на Обрасцу број 4: „Примједбе, предлози и сугестије“, који је саставни дио Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија.

Јавни позив објављује се на интернет страници Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма: www.мепг.гов.ме и порталу е-Управе.

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма ће сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи, који ће објавити на својој интернет страници и порталу е-Управе, у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.

Прилози:

-Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима

-Програм јавне расправе (образац 3)

-Образац 4 за достављање примједби, предлога и сугестија

Документа

Јавна расправа о тексту  Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима јавна распарава потписано
Јавна расправа о тексту Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима јавна распарава потписано
Јавна расправа о тексту Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о биоцидним производима јавна распарава потписано
Верзија 1.0 Објављено: 23.11.2021. 07:47
Преузми pdf 324 KB
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?