Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

Objavljeno: 22.11.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Javna rasprava o Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima.

Javna rasprava će trajati od 23. novembra do 11. decembra 2021. godine.

Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, cijenimo opravdanim da se u okviru javne rasprave ne organizuje okrugli sto, već da se u periodu njenog trajanja od 20 dana omogući zainteresovanim licima dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktoratu za ekologiju, IV Proleterske brigade br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte, lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mepg.gov.me na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: www.mepg.gov.me i portalu e-Uprave.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Prilozi:

-Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

-Program javne rasprave (obrazac 3)

-Obrazac 4 za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?