Javna rasprava o Nacrtu Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama

Objavljeno: 01.12.2021. 09:15 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU TREĆEG DVOGODIŠNJEG AŽURIRANOG IZVJEŠTAJA CRNE GORE PREMA KONVENCIJI UJEDINJENIH NACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

 

Vrijeme trajanja javne rasprave: 01. decembra – 20. decembra 2021. godine

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):

-Postavljanjem Nacrta Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

-Postavljanjem Nacrta Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama na portalu e-uprave;

Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma javna.rasprava@mepg.gov.me; na portal e-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama”).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa kontakt podacima):

Sanja Bešović (tel:020/446-332);  

email:(sanja.besovic@mepg.gov.me;).  

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu Nacrta Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama je Direktorat za EU integracije, međunarodnu saradnju, i klimatske promjene, Direkcija za klimatske promjene.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?