Листа НВО-а које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по Јавном конкурсу који доприноси заштити лица са инвалидитетом у 2021. години

У складу са чланом 32г. став 2 Закона о невладиним организацијама ( „ Службени лист ЦГ”, бр. 39/11 и 37/17) Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2021. години

објављује

Листу невладиних организација које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по Јавном конкурсу који доприноси заштити лица са инвалидитетом у 2021. години, под називом “Приступачност објеката лицима са инвалидитетом-као начело при планирању и изградњи објеката" Број 10-370/51

Невладина организација са листе дужна је да отклони утврђене недостатке у року од пет дана од дана објављивања листе, закључно са 22. новембром 2021. године. У случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.

Допуну пријаве послати искључиво поштом препорученом пошиљком на слиједећу адресу: 

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма , IV Пролетерске 19 Подгорица, са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - Допуна пријаве на Јавни конкурс број: 10-370/51 под називом “Приступачност објеката лицима са инвалидитетом-као начело при планирању и изградњи објеката" са позивом на дјеловодни број наведен у овој листи.

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Јелена Раичевић

Документа

Листа НВО-а које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по Јавном конкурсу који доприноси заштити лица са инвалидитетом у 2021. години
Листа НВО-а које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по Јавном конкурсу који доприноси заштити лица са инвалидитетом у 2021. години
Листа невладиних организација које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по Јавном конкурсу који доприноси заштити лица са инвалидитетом у 2021. години, под називом “Приступачност објеката лицима са инвалидитетом-као начело при планирању и изградњи објеката" Број 10-370/51
Верзија 1.0 Објављено: 17.11.2021. 12:23
Преузми pdf 1 MB
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?