Листа представника НВО-а предложених сходно Јавном позиву НВО-има за предлагање члана/ице за Радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја

Листа представника невладиних организација предложених сходно Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање члана/ице за Радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма објављује да у току трајања овог јавног позива није предложен ниједан кандидат од стране невладиних организација, те стога Министарство понавља овај јавни позив.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?