Листа представника НВО који су предложени за члана/ицу Радне групе за преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање

Објављено: 12.10.2021. 11:44 Аутор: КЕИ

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ, број 41/18), а у вези с Одлуком о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији („Службени лист ЦГ“, бр. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 и 68/21), Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе објављује

ДА НИЈЕ БИЛО ПРИЈАВЉЕНИХ КАНИДАТА

за члана/ицу Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање

На основу јавног позива невладиним организацијама за предлагање представника/ице за члана/ицу Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање, који је Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе објавила 24. септембра 2021, констатујемо да није било пријављених кандидата за за члана/ицу Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?