Мјере подршке привреди и грађанима за други квартал 2021. године

Објављено: 29.04.2021. 09:17 Аутор: Министарство економског развоја

Данас је у Press центру Владе одржана конференција за медије, на којој су представљене нове мјере подршке привреди и грађанима, за II квартал 2021. године. На конференцији су говорили: предсједник Владе проф. др Здравко Кривокапић, државна секретарка у Министарству економског развоја, др Милена Липовина Божовић и државни секретар у Министарству финансија и социјалног старања, Јанко Одовић.

Уз имплементацију Мјера подршке привреди и грађанима за I квартал 2021. године, ресорна министарства су интензивно радила на анализи захтјева и сугестија привреде и грађана, на чему је ангажован значајан дио капацитета, посебно у Министарству економског развоја. Као резултат захтјева привреде за наставком подршке, уз чињеницу да црногорска економија и даље, у значајној мјери, осјећа последице пандемије, указала се природна потреба да се настави подршка и у другом кварталу.

Мјерама подршке за други квартал се пружа посебна подршка одржавању ликвидности привреде, али и одржавању нивоа запослености, уз додатну подршку привреди у сусрет туристичкој сезони. Најважнији сегмент овог пакета подршке јесте кредитна подршка привреди која ће се реализовати у неколико фаза, са циљем да се привреди обезбиједи око 110 милиона еура нових кредитних средстава.

Процјена укупне вриједности новог пакета мјера подршке је 166.075.000 ЕУР.

Новим мјерама подршке обезбијеђена је подршка рањивим категоријама становништва и то у виду попуста од 40% на укупан износ рачуна за електричну енергију за мјесеце април, мај и јун пензионерима са пензијама нижим од 222 еура и незапосленим лицима са Евиденције Завода за запошљавање на дан 31.03.2021. године, уз услов да су наведена лица носиоци бројила за електричну енергију. Фискални утицај ове мјере је око 5 милиона ЕУР.

У условима смањене активности пословних банака и потребе привреде за додатним финансијским средствима, кроз овај пакет обезбијеђена је додатна финансијску подршку за ликвидност која се огледа у креирању кредитног пакета подршке намијењеног прије свега микро, малим и средњим предузећима. Читав кредитни пакет састоји се из 4 дијела који ће се реализовати у 4 фазе, чиме се, до краја 2021. године планира обезбиједити најмање 110 милиона еура кредита привреди Црне Горе. Подршка ће бити обезбијеђена кроз кредитне линије ИРФ-а, кредитне аранжмане са EIB-ом и CEB-ом, али и кроз успостављање Кредитно-гарантног фонда.

Програм субвенционисања зарада се спроводи у континуитету, од априла 2020. године а новина је да ће се ова подршка реализовати уз иновирану методологију, у смислу посебног третмана сваког привредног субјекта, чији ће проценат подршке бити дефинисан сходно проценту пада прихода у 2020. години у односу на 2019. годину, чиме се осигурава да средства иду само онима који су најугроженији.

Циљ мјере је одржавање нивоа запослености и уједно подршка послодавцима у одржавању нивоа ликвидности. Овом мјером Влада ће подржати око 6.000 угрожених привредних субјеката и око 20.000 запослених. Укупан очекивани фискални ефекат ове мјере је око 15 милиона еура.

Посебно се мора истаћи да је продужен рок реализације COVID-19 државне помоћи до 31.12.2021. године и уједно повећан лимит износа државне помоћи по привредном субјекту са претходних 800.000 ЕУР на 1.200.000 ЕУР. Тиме је омогућено да привредни субјекти који су достигли лимит од 800.000 ЕУР помоћи добију право пријаве за додатна директна средства подршке из овог пакета чиме ће хотелијери који су већ достигли маx лимит државне помоћи од 800.000 ЕУР, биће у могућности да аплицирају за програм субвенција у другом кварталу.

Новим мјерама предвиђено је и да лимит царинске гаранције за одложено плаћање царинског дуга буде продужен са 30 дана на 60 дана чиме се одлаже наплата царинског дуга (царине и ПДВ-а) који доспијева за наплату у априлу, мају и јуну 2021. године, царинским дужницима ради превазилажена тешкоћа у пословању и обезбјеђење ликвидности. Укупан фискални ефекат ове мјере је око 30 милиона ЕУР.

У склопу пакета мјера помоћи привреди у дијелу који се односи на помоћ послодавцима, који су извршили одлагање доспјелих пореских и непореских обавеза код пореског органа, Министарство финансија и социјалног старања је донијело Правилник о измјенама и допунама Правилника о ближим условима за остваривање основних материјалних давања из социјалне и дјечје заштите. Циљ измјена и допуна Правилника је да се наведеним послодавцима омогући остваривање права на рефундацију накнаде зараде за породиљско, односно родитељско одсуство и усвојитељско, односно хранитељско одсуство.

Новим мјерама је планирана и једнократна финансијску помоћ за увођење система електронске фискализације и евидентирање промета путем система електронске фискализације.

У циљу давања подстицаја сектору превоза путника у периоду трајања туристичке сезоне, предвиђен је и повраћај дијела плаћене акцизе за набавку гасних уља која се користе као моторно гориво за дјелатности ванредног превоза путника, чартер превоза и превоза путника који припада аеродрома чиме се даје могућност повраћаја дијела плаћене акцизе за правна лица и предузетнике који су регистровани и обављају дјелатности ванредног превоза путника у копненом саобраћају, чартер превоз и превоз путника који припада аеродрому.

Поред подршке туроператорима у I кварталу, а у циљу редовног одржавања међуградских и међународних линија у друмском саобраћају, као и припреми ванлинијског превоза путника, превозницима се омогућава једнократна финансијска помоћ у висини 500 ЕУР по лиценцираној возној јединици.

Такође, одлучено је да се финансијски подрже и туристички водичи (физичка лица) који се, као незапослена лица налазе у евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе. Министарство економског развоја ће дефинисати процедуру и критеријуме додјеле једнократне помоћи у износу од 300 ЕУР.

Мјерама подршке грађанима и привреди за I квартал дефинисан је сет мјера, које подразумијевају конкретна давања, као и оне које се односе на стварања услова за омогућавање одређених олакшица, уз дефинисани рок од годину дана и више. Реализација ових мјера се наставља у другом кварталу:

- Смањење трошкова закупа простора у државном власништву и одлагање обавезе по том основу

- Скраћење рока повраћаја ПДВ-а – очекује се усвајање измјена Закона током маја

- Подршка новом запошљавању – очекује се усвајање измјена Закона током маја

- Повећање лимита оствареног промета са 18.000 ЕУР на 30.000 ЕУР као услова за обавезну ПДВ регистрацију - очекује се усвајање измјена Закона током маја

- Умањење годишње накнаде за коришћење морског добра

- Туристички ваучери за просвјетне и здравствене раднике и подршка издаваоцима приватног смјештаја

- Програм интервенција на тржишту пољопривредних производа и производа рибарства и аквакултуре

- Подршка куповини домаћих производа

Новим мјерама, Влада је још једном показала да улаже максималне напоре у изналажењу рјешења која ће помоћи грађанима и привреди да што лакше превазиђу негативне последице пандемије, и обезбиједила финансијска средства која ће додатно помоћи да се сачува животни стандард и привредни потенцијал, што ће наставити да чини и у будућности.

Презентација: Мјере подршке привреди и грађанима за други квартал 2021. године

22. sjednica Vlade Crne Gore (29.04.2021.)

 

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?