Туризам

Стратешки развијамо црногорски туризам, на одржив начин, у складу с економским циљевима, културним вриједностима, очувањем природних ресурса, поштујући потребе домаћег становништва и туриста.

Рад

Креирамо стратешки и законодавни оквир из области рада, запошљавања и области заштите и здравља на раду, унапређујемо социјални дијалог и приступ тржишту рада.

Иновације

Улажемо у развој и иновације реализујући политике иновационе дјелатности у циљу снажења економског развоја базираног на знању. Подстичемо развој производа и услуга из области ИЦТ. Развијамо иновациону и дигиталну инфраструктуру.

Актуелности

Руководећи тим

Ивана Ђуровић

Ивана Ђуровић

државна секретарка за туризам

Министарство економског развоја

Шта ради Министарство економског развоја?

Унапређујемо конкурентност, инвестициони  амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима. 

Креирамо стратешки и законодавни оквир из области радног законодавства и области заштите и здравља на раду, унапређујемо социјални дијалог и приступ тржишту рада. Улажемо у развој и иновације реализујући политике иновационе дјелатности у циљу снажења економског развоја базираног на знању и подстичемо развој производа и услуга из области ИЦТ.

Пратите нас

Контакт

Министарство економског развоја

Римски трг број 46, 81000 Подгорица, Црна Гора

Јаков Милатовић

министар економског развоја

Телефон:+382 20 482 303