Туризам

Стратешки развијамо црногорски туризам, на одржив начин, у складу с економским циљевима, културним вриједностима, очувањем природних ресурса, поштујући потребе домаћег становништва и туриста.

Рад

Креирамо стратешки и законодавни оквир из области рада, запошљавања и области заштите и здравља на раду, унапређујемо социјални дијалог и приступ тржишту рада.

Иновације

Улажемо у развој и иновације реализујући политике иновационе дјелатности у циљу снажења економског развоја базираног на знању. Подстичемо развој производа и услуга из области ИЦТ. Развијамо иновациону и дигиталну инфраструктуру.

Актуелности

Фонд за иновације
11.06.2021.

Руководећи тим

Ивана Ђуровић

Ивана Ђуровић

државна секретарка за туризам

Министарство економског развоја

Шта ради Министарство економског развоја?

Радимо на унапређењу конкурентности, инвестиционог амбијента и  сарадње са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима.

Креирамо стратешки и законодавни оквир из области радног законодавства и области заштите и здравља на раду, унапређујемо социјални дијалог и приступ тржишту рада. Улажемо у развој и иновације реализујући политике иновационе дјелатности у циљу снажења економског развоја базираног на знању и подстичемо развој производа и услуга из области ИЦТ.

Пратите нас

Контакт

Министарство економског развоја

Римски трг број 46, 81000 Подгорица, Црна Гора

Кабинет министра

Кабинет министра економског развоја
Телефон:+382 20 482 303