prijavi korupciju

Prijavi korupciju!

# STA JE KORUPCIJA:- Definicija: korupcija (lat.corruptio) znači potkupljivanje, podmićivanje, koristoljublje idr. Dakle, svaka zloupotreba službenog...
Priajvi korupciju!

Kako prijaviti korupciju?

Prijava korupcije nije samo pravo već i obaveza svih nas, svakog zaposlenog.
Detaljnije
Prijavi korupciju!

Prijavi korupciju!

Ohrabri se i prijavi svako neetičko i neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Ministarstvu, zaštiti javni interes...