Наставља се Програм стручног оспособљавања високошколаца: Објављен Позив за послодавце

Јавни позив за послодавце из приватног и јавног сектора, који обављају дјелатност на територији Црне Горе, објављен је данас, док ће се пријаве подносити од 15. септембра до 15. октобра текуће године (до 15 сати).

Послодавци из приватног сектора пријаве за учешће у Програму стручног оспособљавања подносе подручној јединици Завода за запошљавање Црне Горе (бироу рада / канцеларији) према сједишту послодавца и преко портала електронске управе (еУправе).

Послодавци из јавног сектора пријаве за учешће у Програму подносе Управи за кадрове и преко портала електронске управе (еУправе).

Упутство за подношење Пријаве за све послодавце преко портала еУправе се налази на порталу еУправе www.еуправа.ме.

Корисници за обављање стручног оспособљавања добиће прилику за пријаву након истека рокова за пријаву послодаваца. Право на стручно оспособљавање имају лица са стеченим високим образовањем која немају радно искуство у одређеном нивоу образовања и на евиденцији су Завода за запошљавање.

Стручно оспособљавање корисника траје девет мјесеци и признаје се као радно искуство у трајању од 12 мјесеци и као услов за полагање одговарајућег стручног испита са стеченим високим образовањем.

Послодавци су дужни да корисницима пруже оспособљавање у складу са Програмом стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем.

Циљ Програма је да олакша прелазак младих из свијета образовања у свијет рада кроз пружање могућности за додатно стицање знања, вјештина и компетенција. Програм треба да допринесе и смањењу незапослености младих, као и да пружи смјернице установама високог образовања у конципирању уписне политике. 

Програм се показао као веома успјешан, с обзиром на то да је око 50% корисника Програма наставило радни ангажман, што несумњиво доприноси смањењу незапослености младих људи.

Јавне позиве Завода за запошљавање и Управе за кадрове можете преузети у наставку. 

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?