Објављена два позива за 2022. годину у оквиру Марија Склодовска Кири акција

Објављено: 13.05.2022. 11:01 Аутор: Министарство просвјете

Европска комисија је објавила позиве за 2022. годину за двије акције у оквиру Марија Склодовска-Кири Акција (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA), водеће шеме за финансирање докторског и постдокторског образовања и обуке у оквиру програма Хоризонт Европа, након усвајања ревидираног радног програма Хоризонт Европа за 2021-2022 годину.

МСЦА докторске мреже

Циљ ове акције је успостављање и реализација докторских програма кроз партнерства организација из различитих сектора у Европи, и шире. Докторски програми треба да одговоре на препознате потребе у различитим областима истраживања и иновација, боље увежу докторанде са академским и неакадемским сектором и омогуће усавршавање у области истраживања те стицање преносивих вјештина и компетенција релевантних за иновације и дугорочну запошљивост.

На позив се могу пријавити међународни конзорцијуми универзитета, истраживачких институција, предузец́а, малих и средњих предузец́а и других неакадемских организација, који би требало да укључе:

  • најмање три правна лица, од којих је свако основано у различитој држави чланици ЕУ или земљи придруженој програму Хоризонт Европа (међу којима је Црна Гора), при чему најмање једно мора бити из државе чланице ЕУ;
  • поврх овог минималног услова, могу се придружити и друге организације из било које земље свијета.

Могу се финансирати све области истраживања, а докторске мреже могу трајати највише четири године. Трајање сваке стипендије је између 3 и 36 мјесеци. Сваки члан конзорцијума мора ангажовати најмање једног докторанда.

Кандидати који желе да се пријаве за докторске позиције у оквиру ове акције треба да прате отворене позиве који се објављују на међународном нивоу, укључујуц́и и на порталу ЕУРАXЕСС.

Позив за МСЦА докторске мреже за 2022. годину, са буџетом од 427,2 милиона ЕУР, отворен је 12. маја, а затвара се 15. новембра 2022. године.

Више детаља о самом позиву и условима пријављивања може се наћи на на Порталу о могућностима финансирања и пријављивања на тендере, путем којег се и подноси пројектна пријава.

МСЦА постдокторске стипендије

Циљ ове акције је обезбјеђивање подршке за јачање креативног и иновативног потенцијала истраживача који су завршили докторске студије, а који желе да стекну нове вјештине кроз напредно усавршавање, интернационалну, интердисциплинарну и интерсекторску мобилност. Финансирање је доступно истраживачима који су спремни да наставе са истраживачким и иновационим пројектима у Европи и широм свијета, како у академском тако и у неакадемском сектору.

Постоје 2 врсте постдокторских стипендија:

  • Европске постдокторске стипендије - отворене су за истраживаче који ће мобилност реализовати у Европи са циљем наставка своје истраживачке каријере. Ове стипендије треба да се реализују у држави чланици ЕУ или држави придруженој програму Хоризонт Европа и могу трајати између 1 и 2 године.
  • Глобалне постдокторске стипендије – обухватају финансирање мобилности истраживача ван Европе. Стипендија траје од 2 до 3 године, од којих први период, у трајању од 1 или 2 године, треба да буде у трец́ој земљи која није придружена програмх ХЕ, након чега слиједи обавезна фаза повратка у организацију са сједиштем у држави чланици ЕУ или држави придруженој програму Хоризонт Европа у трајању од годину дана.

Обје врсте стипендија такође могу укључити и краткорочне трансфере било гдје у свијету током периода стипендирања.

У настојању да се ојачају везе између академског и неакадемског сектора, истраживачи могу добити и додатну подршку за рад у неакадемској организацији са сједиштем у држави чланици ЕУ или држави придруженој програму Хоризонт Европа, на период од највише 6 мјесеци.

На позив се могу пријавити истраживачи који:

  • су стекли диплому докторских студија до датума истека рока за пријаву - кандидати који су успјешно одбранили докторску тезу, али још увијек нијесу формално добили диплому, такође ц́е се сматрати квалификованим за пријављивање;
  • имају највише осам година искуства у истраживању, од датума стицања дипломе докторских студија - године искуства ван истраживачке дјелатности, као и паузе у каријери нец́е се рачунати у овај максимум, као ни године искуства у истраживању реализованом у трец́им земљама, уколико се ради о држављанима или дугорочним становницима држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа који желе да се реинтегришу у Европу;
  • задовољавају правило мобилности, односно да нијесу живјели или обављали своју главну дјелатност (рад, студије, итд.) у држави у којој ће реализовати стипендију (у случају европских постдокторских стипендија), или у организацији која је домаћин за одлазец́у фазу (у случају глобалних постдокторских стипендија) дуже од 12 мјесеци током 36 узастопних мјесеци који претходе позиву.

Позив за 2022. годину, са буџетом од 257 милиона ЕУР, отворен је 12. маја, а затвара 14. септембра 2022. године.

Више детаља о самом позиву и условима пријављивања може се наћи на на Порталу о могућностима финансирања и пријављивања на тендере, путем којег се и подноси пројектна пријава.

Подсјећамо, недавно је покренута виртуелна платформа за умрежавање партнера у циљу припреме заједничких пројеката у оквиру Марија Склодовска Кири акција (МСЦА): https://msca.b2match.io/

За додатне информације о поменутим позивима можете се обратити националној контакт особи за Марија Склодовска Кири акције у Министарству науке и технолошког развоја, путем мејла на адресу: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?