Одржана прва сједница Координационог тијела за праћење програма „Европа сад!”

Сви органи државне управе су у потпуности посвећени и спремни за досљедну и неселективну имплементацију најзначајније пореске реформе у Црној Гори – наглашено је на данашњој првој сједници Координационог тијела за праћење програма „Европа сад” којом је предсједавао министар Јаков Милатовић, предсједник Координационог тијела.

На сједници је договорен начин рада, усвојене су смјернице и прецизирани задаци органа управе и институција у предстојећем периоду, који је оцијењен кључним за успјешну реализацију програма.

Полазећи од чињенице да је програм нормиран тако да буде у корист и запослених и послодаваца, исказано је снажно увјерење да ће се показати максимална  друштвена  кохезија и одговорност у његовој примјени, на добробит читавог друштва и свих грађана. Програмом је омогућено повећање зарада запослених и смањење пореских оптерећења за послодавце, што ће утицати на повећање потрошње и економски раст.

Представници надлежних органа државне управе су исказали потпуну спремност и посвећеност за неселективну примјену свих нових законских рјешења, као и да посједују све неопходне институционалне и административне капацитете за строгу контролу извршавања законских обавеза. Такође, интензивно се ради и на прилагођавању софтверских рјешења и њиховом квалитетном увезивању, како би се оптимизирала размјена података међу иституцијама и остварила ефикасна међуресорска и међуинституционална сарадња. Констатовано је да држава посједује све неопходне податке чијом се анализом и упоређивањем, већ у раној фази, може спријечити и открити свака могућа злоупотреба нових законских рјешења.

На сједници је договорен модел јачања кадровских капацитета инспекцијских органа унутрашњом прерасподјелом послова, како би сви расположиви ресурси били стављени у функцију досљедног и неселективног инспекцијског надзора над спровођењем свих законских обавеза. Договорено је и унапређење бесплатног телефонског сервиса за пријаву свих неправилности од стране грађана преко броја 080-555-555, који ће бити доступан у двије смјене, са обавезом приоритетног процесуирања свих пријава према надлежним институцијама.

Представници организација послодаваца и синдиката су исказали спремност да у партнерском односу са државним институцијама пруже подршку програму „Европа сад“, како би била отклоњене евентуалне дилеме и почетна несналажења послодаваца у испуњавању законских обавеза. У том смислу, најављени су и састанци са привредницима на којима ће моћи да добију одговоре на конкретна питања и неопходна појашњења нових административних процедура.

Сагледавајући различите аспекте предстојећих обавеза, сви присутни чланови Координационог тијела изразили су чврсто увјерење да не постоје никакве суштинске препреке за успјешну имплементацију Програма који је оцијењен као прекретница и темељни носилац будућег социјалног и економског преображаја црногорског друштва и повећања квалитета живота наших грађана.

Sjednica i konferencija za medije Koordinacionog tijela za praćenje programa „Evropa sad“ (14.01.2022.)
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?