Поновљени јавни позив за предлагање представника НВО-а у радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У

Радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја

У скалду са обавезама које Црна Гора има као чланица Уједињених нација, те обавеза које проистичу из УН Агенде за одрживи развој до 2030. године и Националне стратегије одрживог развоја до 2030. године, предвиђено је извјештавање о спровођењу Циљева одржиовг развоја (СДГс) на националном нивоу и према УН-у. Имајући у виду чланство Црне Горе у УН Економско-социјалном савјету (ЕЦОСОЦ), у периоду 2020-2022. године Црна Гора се кандидовала да представи свој Други национални добровољни преглед - ВНР (Волунтарy Натионал Ревиеw) у јулу 2022. године на Политичком форуму о одрживом развоју на високом нивоу (ХЛПФ), који се састаје под покровитељством ЕЦОСОЦ-а.. Добровољни национални преглед служе да прикажу прогрес у спровођењу Циљева одрживог развоја УН Агенде 2030. С тим у вези у току припреме овог документа неопходно је спровести консултативни процес са свим заинтересованим странама, не остављајући никога иза себе.

Први преглед Црна Гора је представила 2016. године на ХЛПФ-у. Кроз Први ВНР презентован је сложени процес израде Националне стратегије одрживог развоја до 2030. године (НСОР), односно национални одговор на захтјеве Агенде за одрживи развој до 2030. године. 

(подаци о питању које сагледава или нормативно уређује радно тијело)

 

Број представника невладиних организација у радном тијелу:_три представника/ице (један представник удружења младих, један представник удружења за питања заштите животне средине и економије и један предсатвник удружења за социјална питања).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:

 • да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 • да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
 • да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.
 • Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
 • да има пребивалиште у Црној Гори;
 • да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:

 • доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
 • фотокопија статута невладине организације;
 • доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
 • доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
 • фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
 • биографија представника невладине организације у радном тијелу;
 • доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
 • изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
 • изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлоге је потребно доставити у писаној форми на Обрасцу 2 - Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”, број 041/18) у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, на архиви Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма, радним данима од 7 до 15 часова или путем поште (адреса: ИВ Пролетерске бригаде бр. 19, Подгорица).

Образац 2 за достављање предлога можете преузети овдје.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које

сагледава или нормативно уређује радно тијело: Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма, Одјељење за одрживи развој.

Документа

Образац 1 - Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја
Образац 1 - Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја
Образац 1 - Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радну групу за припрему Добровољног националног доприноса за достизање циљева одрживог развоја
Верзија 1.0 Објављено: 10.01.2022. 14:08
Преузми docx 21 KB

Детаљи јавног позива:

Надлежна институција:Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма
Објављен: 10.01.2022.
Рок за пријаву: 20.01.2022.
Назив:Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika NVO-a u radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja
Тип:Javni poziv
Намијењено за:Невладиним организацијама
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?