Пријављивање за 94. награду Оскар у категорији за најбољи међународни филм

Министарство просвјете, науке, културе и спорта упућује позив домаћим филмским продуцентима да до 11. октобра 2021. године пријаве филм (играни, документарни, анимирани - преко 40 минута) за избор црногорског кандидата за 94. награду Америчке академије филмске умјетности и науке – Оскар у категорији за најбољи међународни филм (Интернатионал Феатуре Филм Аwард) за 2021. годину.
Право учешћа имају регистровани црногорски филмски продуценти, под условом да је:
- филм прво јавно приказан у Црној Гори у периоду између 1. јануара 2021. и 31. децембра 2021. године, као и да је први пут јавно приказан у домаћем комерцијалном биоскопу (зарад профита продуцента и приказивача) седам дана у континуитету. Филм који у било којој верзији буде имао јавно приказивање или дистрибуцију у небиоскопском контексту, прије првог биоскопског приказивања, неће бити прихватљив за учешће;
- током приказивања филм рекламиран и медијски експлоатисан на уобичајен начин;
- филм снимљен на црногорском или неком од језика у службеној употреби у Црној Гори;
- продуцент у потпуности подмирио све финансијске обавезе према ауторима, екипи и глумцима (хонорари, порези, доприноси, итд), што се односи и на регулисање ауторских права за коришћење музике, инсерата, …
Поред доказа да филм испуњава претходно наведене критеријуме, продуцент је дужан да достави и:

- изјаву да филм испуњава услове и техничке карактеристике прописане Специјалним правилима Америчке академије за 94. награду и Правилима Министарства просвјете, науке, културе и спорта;
- комплетан попис имена чланова филмске и глумачке екипе с подацима о њиховом држављанству или мјесту сталног пребивалишта;
- кратки синопсис филма на црногорском језику;
- биографију, филмографију и фотографију редитеља;
- три до пет репрезентативних фотографија филма;
- биоскопски плакат филма;
- оригиналне чланке из новина и магазина којима се рекламирало прво јавно приказивање филма у комерцијалном биоскопу седам дана у континуитету;
- контакт-податке продуцента.

Комплетна документација подноси се до назначеног датума непосредно на Архиву Министарства просвјете, науке, културе и спорта или поштом на адресу: Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Његошева 83, 81250 Цетиње – с назнаком: Селекционој комисији за награду Оскар.

Продуцент је дужан да у оквиру апликационог пакета достави одговарајућу копију пријављеног филма или линк за гледање на онлине платформи.

Напомена:

На јавни позив може да се пријави и филм који је због пандемије корона вируса и претходне обуставе рада биоскопа у Црној Гори био приказан путем угледног сервиса за комерцијалну стриминг дистрибуцију или путем ВОД платформе (садржај на захтјев), под условом да продуцент обезбиједи:

- Документацију (оригинале и превод на енглески језик) о датумима затварања биоскопа сходно одлуци надлежног тијела, као и уговор о претходно планираном комерцијалном биоскопском приказивању и стриминг дистрибуцији или приказивању путем ВОД платфоме;

- Доступност филма на безбједној веб-страници за чланове Академије (у пројекционој Сали Академије), у року од 60 дана након што Селекциона комисија одлучи о кандидату;

- Испуњавање свих осталих услова прихватљивости за пријављивање у оквиру ове категорије.

Више детаља доступно је у уводном поглављу Специјалних правила за 94. награду.

О избору црногорског кандидата одлучиваће Селекциона комисија на основу Специјалних правила за 94. награду Америчке академије и Правила Министарства.


Ако се продуцент не буде придржавао одредби конкурса, Специјалних правила Акедемије и Правила Министарства биће дисквалификован.

Резултати конкурса биће јавно објављени, при чему свака држава за ову награду може кандидовати само један филм.


Уколико одређени филм буде одабран као црногорски кандидат, продуцент тог филма је у обавези да цјелокупни апликациони материјал из поглавља Ц, тачка 4 Специјалних правила Академије самостално и о свом трошку достави Америчкој академији до понедјељка, 1. новембра 2021. године у 17 сати по локалном времену у Лос Анђелесу.


Специјална правила Америчке академије за 94. награду, Правила Министарства, као и Образац изјаве

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?