Саопштење о кадровским питањима са 14. сједнице Владе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној четрнаестој сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за међународну сарадњу у ранијем Министарству правде, људских и мањинских права Сретена Јакића;
 2. донијела Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за извршење кривичних санкција у ранијем Министарства правде, људских и мањинских права Дарка Булатовића;
 3. донијела Рјешење о одређивању Бранимира Јањевића за вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну правосудну сарадњу у Министарству правде;
 4. донијела Рјешење о одређивању Стевана Брајушковића за вршиоца дужности генералног директора Директората за кривичне санкције и надзор у Министарству правде;
 5. донијела Рјешење о престанку мандата дирекотра Управе за угљоводонике Марка Аџића
 6. донијела Рјешење да се Газменд Цуца одреди за вршиоца дужности секретара Министарства људских и мањинских права;
 7. донијела Рјешење да се Мерсида Аљићевић одреди за вршитељку дужности генералне директорице Директората за социјалну и дјечју заштиту у Министарству рада и социјалног старања;
 8. донијела Рјешење да се за вршитељку дужности генералне директорице Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове у Министарству рада и социјалног старања одреди Неда Ојданић;
 9. донијела Рјешење да се Богдан Фатић  одреди  за вршиоца дужности дирекотра Управе за угљоводонике;
 10. донијела Рјешење да се за вршитељку дужности генералне директорице у Директорату за иновације, отвореност јавне управе и сарадњу са НВО у Министарству јавне управе одреди Лидија Љумовић;
 11. донијела Рјешење да се за државног секретара у Министарству економског развоја и туризма именује Арменд Милла;
 12. предложила Скупштини Националне туристичке организације Црне Горе да разријеши чланове Надзорног одбора, представнике Владе, Милоша Мишковића и Мају Митровић, а да именују Јасну Вујовић и Милоша Меденицу;
 13. донијела Рјешење да се за државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде именује Стевана Гајевић;
 14. донијела Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за подстицање и развој културно-умјетничког стваралаштва у ранијем Министарству просвјете, науке, културе и спорта Андрије Радуловића;
 15. донијела Рјешење о престанку мандата генералног директорг Директората за медије у ранијем Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Неђељка Рудовића;
 16. донијела Рјешење о одређивању Неђељка Рудовића за вршиоца дужности генералног директора Директората за медије у Министарству културе и медија;
 17. донијела Рјешење о одређивању Добриле Влаховић за вршитељку дужности генералне директорице Директората за културну баштину у Министарству културе и медија
 18. донијела Рјешење да се за вршитељку дужности генералне директорице Директората за културно-умјетничко стваралаштво  у Министарству културе и медија одреди Милена Мијовић Дурутовић; 
 19. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. директора Управе за заштиту културних добара Младена Загарчанина;
 20. донијела Рјешење одређивању Маје Ћетковић за вршитељку дужности директорице Управе за заштиту културних добара; 
 21. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. помоћника директора Управе за жељезнице Милорада Никића;
 22. донијела Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за рад и запошљавање у ранијем Министарству економског развоја Јевросиме Пејовић;
 23. донијела Рјешење о престанку мандата генералног директора Директората за пензијско и инвалидско осигурање и борачку и инвалидску заштиту у ранијем Министарству финансија и социјалног старања Јова Пајовића;
 24. донијела Рјешење о одређивању Александра Мемчевића за вршиоца дужности генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања; 
 25. донијела Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Фонда рада Јевросиме Пејовић, Вука Новаковића, Радмиле Секулић и Ранка Радоњића и именовању Вука Новаковића, Зорана Ратковића, Алберта Цамаја и Нађе Пекић за нове чланове.
 26. донијела Рјешење о разрјешењу предсједнице и члана Управног одбора ЈУ „Центар за професионалну рехабилитацију“ Александре Мугоше и Менсуда Грбовића и  именовању Рамазана Ланикуа за предсједника и Ахмеда Хаџића за члана Управног одбора;
 27. донијела Рјешење о разрјешењу дужности директорице Фонда за обештећење Ђорђине Лакић;
 28. донијела Рјешење о именовању Елмира Куртагића за директора Фонда за обештећење.

14. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог смјерница макроекономске и фискалне политике за период од 2022-2025. године Материјал Закључци
3.Предлог закона о јаким алкохолним пићима с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
4.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о жигу с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
5.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о патентима с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
6.Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву Материјал Закључци
7.Предлог закона о обради података о путницима у ваздушном саобраћају у циљу спрјечавања и откривања кривичних дјела тероризма и других тешких кривичних дјела* Материјал Закључци
8.Нацрт закона о Влади Црне Горе Материјал Закључци
9.Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе организацији и начину рада државне управе Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о утврђивању основне и доплатне листе љекова Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о образовању Националног савјета за борбу против корупције Материјал Закључци
12.Предлог одлуке о покретању поступка додјеле ловишта Материјал Закључци
13.Предлог програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD III 2021-2027 Материјал Закључци
14.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања људским ресурсима у Управи полиције (2019-2024), за 2022. годину Материјал Закључци
15.Информација о раду Савјета за контролу бирачког списка Материјал Закључци
16.Информација о додатној финансијској подршци Кошаркашком савезу Црне Горе у складу са чланом 120 Закона о спорту („Службени лист ЦГ“, бр. 44/18 и 123/21) Материјал Закључци
17.Информација о спроведеним активностима у поступку давања концесије за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране са Предлогом уговора о концесији Материјал Закључци
18.Информација о реализацији Закључака Владе Црне Горе, број: 04-3997/2, са сједнице од 23. јуна 2022. године Материјал Закључци
19.Информација о кредитном аранжману између Европске инвестиционе банке и Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за финансирање малих и средњих предузећа, климатских и приоритетних пројеката VI B (93.806) Материјал Закључци
20.Предлог за давање сагласности на кредитно задужење Главног града Подгорица, за куповину аутобуса, код NLB банке АД Подгорица, у износу од 4.000.000,00 еура Материјал Закључци
21.Информација о неопходној потреби да се уништи 2.131.173,453 грама трајно одузете опојне супстанце дроге по правоснажним судским одлукама са усвојеним сугестијама из Извјештаја Комисије за економску политику и финансијски систем и Комисије за политички Материјал Закључци
22.Информација о потребним средствима за додатне премије на квалитет откупљеног млијека Материјал Закључци
23.Предлог за кандидовање пројекта „Изградња хотела Б Колашин по кондо моделу пословања“ на Листу развојних пројеката у области туризма Материјал Закључци
24.Шести периодични извјештај о примјени Европске повеље о регионалним и мањинским језицима и Четврти извјештај Црне Горе о остваривању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Материјал Закључци
25.Завршни извјештај о релизацији Акционог плана за спровођење Стратегије извршења кривичних санкција 2017-2021. година Материјал Закључци
26.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве Материјал Закључци
27.Предлог за одобравање средстава Текуће буџетске резерве за извршење пројектних активности “Safe Together“ ЕУ прекограничног пројекта Министарства унутрашњих послова Материјал Закључци
28.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова Материјал Закључци
29.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства европских послова Материјал Закључци
30.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата Владе Црне Горе Материјал Закључци
31.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија Материјал Закључци
32.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Специјалног државног тужилаштва Материјал Закључци
33.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста DOO „Project-Consulting“ – Подгорица Материјал Закључци
34.Предлог мишљења на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору (предлагач посланик Милош Конатар) Материјал Закључци
35.Кадровска питања Закључци
35.1Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за међународну сарадњу у ранијем Министарству правде, људских и мањинских права Материјал
35.2Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за извршење кривичних санкција у ранијем Министарству правде, људских и мањинских права Материјал
35.3Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну правосудну сарадњу у Министарству правде Материјал
35.4Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за кривичне санкције и надзор у Министарству правде Материјал
35.5Предлог за престанак мандата директора Управе за угљоводонике Материјал
35.6Предлог за одређивање вршиоца дужности секретара Министарства људских и мањинских права Материјал
35.7Предлог за одређивање вршитељке дужности генралне директорице Директората за социјалну и дјечју заштиту у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.8Предлог за одређивање вршитељке дужности генралне директорице Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.9Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за угљоводонике Материјал
35.10Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за иновације, отвореност јавне управе и сарадњу са НВО у Министарству јавне управе Материјал
35.11Предлог за именовање државног секретара у Министарству економског развоја и туризма Материјал
35.12Предлог за разрјешење и именовање два члана Надзорног одбора Националне туристичке организације Црне Горе
35.13Предлог за именовање државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
35.14Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за подстицање и развој културно-умјетничког стваралаштва у ранијем Министарству просвјете, науке, културе и спорта Материјал
35.15Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за медије у ранијем Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Материјал
35.16Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за медије у Министарству културе и медија Материјал
35.17Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за културну баштину у Министарству културе и медија Материјал
35.18Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за културно-умјетничко стваралаштво у Министарству културе и медија Материјал
35.19Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Управе за заштиту културних добара Материјал
35.20Предлог за одређивање вршитељке дужности директорице Управе за заштиту културних добара Материјал
35.21Предлог за престанак вршења дужности в.д. помоћника директора Управе за жељезнице Материјал
35.22Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за рад и запошљавање у ранијем Министарству економског развоја Материјал
35.23Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за пензијско и инвалидско осигурање и борачку и инвалидску заштиту у ранијем Министарству финансија и социјалног старања Материјал
35.24Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.25Предлог за разрјешење и именовање четири члана Управног одбора Фонда рада Материјал
35.26Предлог за разрјешење и именовање предсједника и члана Управног одбора ЈУ „Центар за професионалну рехабилитацију“ Материјал
35.27Предлог за разрјешење директорице Фонда за обештећење Материјал
35.28Предлог за именовање директора Фонда за обештећење Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
36.Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Савјета за заштиту потрошача (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о образовању Организационог одбора за учешће Црне Горе на Свјетској изложби „EXPO 2020 Dubai“ (без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности - урбанистичке парцеле УП 2090/1466 у захвату ДУП-А „Коник – Стари Аеродром”, измјене и допуне (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе) Материјал Закључци
40.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Беране за отуђење непокретности - размјену са Слободаном Вешовићем (без расправе) Материјал Закључци
41.Информација о закључивању меморандума о сарадњи између Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма Црне Горе и Фондације „Петровић-Његош“ и Предлог меморандума о сарадњи (без расправе) Материјал
42.Информација о продаји вишка наоружања и војне опреме у Војсци Црне Горе (без расправе) Материјал
43.Информација о уништењу вишка наоружања и војне опреме у Војсци Црне Горе (без расправе) Материјал
44.Информација о рјешавању статуса ракетне топовњаче RTOP-406 Материјал
45.Информација о реализацији Акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције на крају првог квартала 2022. године (без расправе) Материјал
46.Информација о потписивању Првог амандмана на Меморандум о разумијевању о мултинационалној сарадњи у вези са успостављањем мреже НАТО центара за обуку пилота у Европи (скраћено: NFTE MOU) (без расправе) Материјал
47.Извјештај са XIII састанка Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, Брисел, 9. јун 2022. године (без расправе) Материјал
48.Извјештај о раду Савјета за заштиту животиња за 2021. годину (без расправе) Материјал
49.Извјештај о реализацији Програма рада за 2021. годину, Извјештај о реализацији Годишњег плана доношења Црногорских стандарда и сродних докумената за 2021. годину и Финансијски извјештај за 2021. годину Института за стандардизацију (без расправе) Материјал
50.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе, број: 04-2415, од 20. априла 2022. године (без расправе) Материјал
51.Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-3585/2, од 17. јуна 2022. године, са сједнице од 9. јуна 2022. године (без расправе) Материјал
52.Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 04-3236/2, од 8.7.2021. године и допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-2074/2, од 22.7.2021. године (без расправе) Материјал
53.Предлог платформе за учешће делегације Министарства здравља, коју ће предводити Драгослав Шћекић, министар здравља, на Регионалном комитету Свјетске здравствене организације за Европу, Тел Авив, Израел, 12-14. септембар 2022. (без расправе) Материјал
54.Предлог платформе за учешће министарке науке проф. др Биљане Шћепановић на петом Фестивалу аеронаутике и технологија, Самсун, Република Турска, 30. август-4. септембар 2022. године (без расправе) Материјал
55.Предлог платформе за учешће министра вањских послова Ранка Кривокапића на Бледском стратешком Форуму, Блед, Република Словенија, 29 – 30. августа 2022. године (без расправе) Материјал
56.Предлог платформе за посјету Владимира Јоковића, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републици Словенији, поводом учешћа на свечаном отварању 60. међународног пољопривредно – прехрамбеног сајма AGRA 2022 (без расправе) Материјал
57.Информација о потреби преусмјеравања средстава из Текуће буџетске резерве у циљу обезбјеђења додатних количина погонских средстава за ангажовање хеликоптера Војске Црне Горе на задацима гашења пожара (без расправе) Материјал
58.Предлог за преусмјерење средстава и Захтјев за давање сагласности у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору („Службени лист ЦГ”, бр. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Одлука УС ЦГ, 42/18, 34/19, 130/21 и 146/21) (без расправе) Материјал
59.Предлог за преусмјеравање средстава са потрошачке јединице Агенција за националну безбједност на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе) Материјал
60.Предлог за преусмјерење средстава са потрошачке јединице Управа за шуме на потрошачку јединицу Управа за катастар и државну имовину (без расправе) Материјал
61.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
62.Предлог мишљења на Предлог закона о утврђивању поријекла имовине и посебном опорезивању назаконито стечене имовине (предлагач посланица др Бранка Бошњак) (без расправе) Материјал
63.Предлог мишљења на Предлог закона о измјени и допуни Општег закона о образовању и васпитању (предлагач посланица Божена Јелушић) (без расправе) Материјал
64.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Милија Никчевић“ из Никшића за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 387 КО Кличево, општина Никшић у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
65.Предлог за давање сагласности ЈУ Средња стручна школа из Бара за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 2585 КО Нови Бар, општина Бар у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
66.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Оријенски батаљон“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 74 КО Јошица, општина Херцег Нови у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
67.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Оријенски батаљон“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 678 КО Баошићи и 237 КО Бијела, општина Херцег Нови у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
68.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Милан Вукотић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 2479 КО Голубовци, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
69.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Радојица Перовић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 1771 КО Толоши, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
70.Предлог за давање сагласности ЈУ Гимназија „Слободан Шкеровић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 589 КО Подгорица ИИ, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
71.Предлог за давање сагласности ЈУ Средња стручна школа из Никшића за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 767 КО Никшић, општина Никшић у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
72.Предлог статута Института за стандардизацију Црне Горе (без расправе) Материјал
73.Питања и предлози
73.1Информација о преусмјеравању средстава Министарства европских послова за лична примања службеника за мај 2022. године на Кабинет предсједника Владе Црне Горе Материјал
73.2Информација о потреби подношења Захтјева за сазивање ванредне Скупштине акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва Материјал
73.3Предлог одлуке о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал
73.4Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-3166, од 18. јуна 2020. године Материјал
НАПОМЕНА:Материјал за тачку 35.12 (Предлог за разрјешење и именовање два члана Надзорног одбора Националне туристичке организације Црне Горе) биће објављен након техничке редакције.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?