Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 14. sjednice Vlade

Objavljeno: 28.07.2022. 16:14 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj četrnaestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Sretena Jakića;
 2. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Darka Bulatovića;
 3. donijela Rješenje o određivanju Branimira Janjevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde;
 4. donijela Rješenje o određivanju Stevana Brajuškovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde;
 5. donijela Rješenje o prestanku mandata direkotra Uprave za ugljovodonike Marka Adžića
 6. donijela Rješenje da se Gazmend Cuca odredi za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava;
 7. donijela Rješenje da se Mersida Aljićević odredi za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja;
 8. donijela Rješenje da se za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja odredi Neda Ojdanić;
 9. donijela Rješenje da se Bogdan Fatić  odredi  za vršioca dužnosti direkotra Uprave za ugljovodonike;
 10. donijela Rješenje da se za vršiteljku dužnosti generalne direktorice u Direktoratu za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave odredi Lidija Ljumović;
 11. donijela Rješenje da se za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma imenuje Armend Milla;
 12. predložila Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore da razriješi članove Nadzornog odbora, predstavnike Vlade, Miloša Miškovića i Maju Mitrović, a da imenuju Jasnu Vujović i Miloša Medenicu;
 13. donijela Rješenje da se za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imenuje Stevana Gajević;
 14. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Andrije Radulovića;
 15. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktorg Direktorata za medije u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Neđeljka Rudovića;
 16. donijela Rješenje o određivanju Neđeljka Rudovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija;
 17. donijela Rješenje o određivanju Dobrile Vlahović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
 18. donijela Rješenje da se za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo  u Ministarstvu kulture i medija odredi Milena Mijović Durutović; 
 19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Mladena Zagarčanina;
 20. donijela Rješenje određivanju Maje Ćetković za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara; 
 21. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice Milorada Nikića;
 22. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Jevrosime Pejović;
 23. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Jova Pajovića;
 24. donijela Rješenje o određivanju Aleksandra Memčevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja; 
 25. donijela Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda rada Jevrosime Pejović, Vuka Novakovića, Radmile Sekulić i Ranka Radonjića i imenovanju Vuka Novakovića, Zorana Ratkovića, Alberta Camaja i Nađe Pekić za nove članove.
 26. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice i člana Upravnog odbora JU „Centar za profesionalnu rehabilitaciju“ Aleksandre Mugoše i Mensuda Grbovića i  imenovanju Ramazana Lanikua za predsjednika i Ahmeda Hadžića za člana Upravnog odbora;
 27. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti direktorice Fonda za obeštećenje Đorđine Lakić;
 28. donijela Rješenje o imenovanju Elmira Kurtagića za direktora Fonda za obeštećenje.

14. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2022-2025. godine Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu Materijal Zaključci
7.Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela* Materijal Zaključci
8.Nacrt zakona o Vladi Crne Gore Materijal Zaključci
9.Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o pokretanju postupka dodjele lovišta Materijal Zaključci
13.Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027 Materijal Zaključci
14.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije (2019-2024), za 2022. godinu Materijal Zaključci
15.Informacija o radu Savjeta za kontrolu biračkog spiska Materijal Zaključci
16.Informacija o dodatnoj finansijskoj podršci Košarkaškom savezu Crne Gore u skladu sa članom 120 Zakona o sportu („Službeni list CG“, br. 44/18 i 123/21) Materijal Zaključci
17.Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane sa Predlogom ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
18.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-3997/2, sa sjednice od 23. juna 2022. godine Materijal Zaključci
19.Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata VI B (93.806) Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000,00 eura Materijal Zaključci
21.Informacija o neophodnoj potrebi da se uništi 2.131.173,453 grama trajno oduzete opojne supstance droge po pravosnažnim sudskim odlukama sa usvojenim sugestijama iz Izvještaja Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Komisije za politički Materijal Zaključci
22.Informacija o potrebnim sredstvima za dodatne premije na kvalitet otkupljenog mlijeka Materijal Zaključci
23.Predlog za kandidovanje projekta „Izgradnja hotela B Kolašin po kondo modelu poslovanja“ na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Materijal Zaključci
24.Šesti periodični izvještaj o primjeni Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i Četvrti izvještaj Crne Gore o ostvarivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Materijal Zaključci
25.Završni izvještaj o relizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina Materijal Zaključci
26.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
27.Predlog za odobravanje sredstava Tekuće budžetske rezerve za izvršenje projektnih aktivnosti “Safe Together“ EU prekograničnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
28.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
29.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova Materijal Zaključci
30.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
31.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija Materijal Zaključci
32.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva Materijal Zaključci
33.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO „Project-Consulting“ – Podgorica Materijal Zaključci
34.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagač poslanik Miloš Konatar) Materijal Zaključci
35.Kadrovska pitanja Zaključci
35.1Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.2Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde Materijal
35.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde Materijal
35.5Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
35.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti genralne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti genralne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
35.10Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave Materijal
35.11Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Materijal
35.12Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore
35.13Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
35.14Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
35.15Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za medije u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
35.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.18Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.19Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
35.20Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
35.21Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice Materijal
35.22Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
35.23Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
35.24Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.25Predlog za razrješenje i imenovanje četiri člana Upravnog odbora Fonda rada Materijal
35.26Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Centar za profesionalnu rehabilitaciju“ Materijal
35.27Predlog za razrješenje direktorice Fonda za obeštećenje Materijal
35.28Predlog za imenovanje direktora Fonda za obeštećenje Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
36.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 2090/1466 u zahvatu DUP-A „Konik – Stari Aerodrom”, izmjene i dopune (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti - razmjenu sa Slobodanom Vešovićem (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore i Fondacije „Petrović-Njegoš“ i Predlog memoranduma o saradnji (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Informacija o prodaji viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Informacija o uništenju viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Informacija o rješavanju statusa raketne topovnjače RTOP-406 Materijal Zaključci
45.Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Informacija o potpisivanju Prvog amandmana na Memorandum o razumijevanju o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (skraćeno: NFTE MOU) (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Izvještaj sa XIII sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel, 9. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Izvještaj o realizaciji Programa rada za 2021. godinu, Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana donošenja Crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2021. godinu i Finansijski izvještaj za 2021. godinu Instituta za standardizaciju (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2415, od 20. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3585/2, od 17. juna 2022. godine, sa sjednice od 9. juna 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3236/2, od 8.7.2021. godine i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2074/2, od 22.7.2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja, koju će predvoditi Dragoslav Šćekić, ministar zdravlja, na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Tel Aviv, Izrael, 12-14. septembar 2022. (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog platforme za učešće ministarke nauke prof. dr Biljane Šćepanović na petom Festivalu aeronautike i tehnologija, Samsun, Republika Turska, 30. avgust-4. septembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na Bledskom strateškom Forumu, Bled, Republika Slovenija, 29 – 30. avgusta 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog platforme za posjetu Vladimira Jokovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republici Sloveniji, povodom učešća na svečanom otvaranju 60. međunarodnog poljoprivredno – prehrambenog sajma AGRA 2022 (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Informacija o potrebi preusmjeravanja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pogonskih sredstava za angažovanje helikoptera Vojske Crne Gore na zadacima gašenja požara (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog za preusmjerenje sredstava i Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Odluka US CG, 42/18, 34/19, 130/21 i 146/21) (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) Materijal Zaključci
60.Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
61.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
62.Predlog mišljenja na Predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nazakonito stečene imovine (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak) (bez rasprave) Materijal Zaključci
63.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagač poslanica Božena Jelušić) (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2585 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 74 KO Jošica, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
67.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 678 KO Baošići i 237 KO Bijela, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vukotić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
70.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
71.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 767 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
72.Predlog statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
73.Pitanja i predlozi
73.1Informacija o preusmjeravanju sredstava Ministarstva evropskih poslova za lična primanja službenika za maj 2022. godine na Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
73.2Informacija o potrebi podnošenja Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal Zaključci
73.3Predlog odluke o izmjeni Odluke о preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
73.4Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3166, od 18. juna 2020. godine Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačku 35.12 (Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore) biće objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?