Саопштење о кадровским питањима са 15. сједнице Владе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној петнаестој сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Рјешење о именовању Небојше Драговића за члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства,
 2. донијела Рјешење о одређивању Марије Мрваљевић за вршитељку дужности помоћнице директора Управе прихода и царина - руководитељке Сектора за планирање и управљање људским ресурсима,
 3. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в. д. директорице Завода за школство Биљане Јоксимовић,
 4. донијела Рјешење о одређивању Зоје Бојанић Лаловић за вршитељку дужности директорице Завода за школство,
 5. донијела рјешења о разрјешењу чланице Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе Наде Меденице и имановању Данијеле Шуковић за нову чланицу,
 6. донијела Рјешење о одређивању Arbena Xhurrete за вршиоца дужности генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству људских и мањинских права,
 7. донијела Рјешење о одређивању Људмиле Поповић за вршитељку дужности генералне директорице Директората за интеркултурализам у Министарству људских и мањинских права,
 8. донијела Рјешење о одређивању Бојана Вујовића за вршиоца дужности генералног директора Директората за европске фондове у Министарству европских послова,
 9. донијела Рјешење о одређивању Марка Мрдака за вршиоца дужности генералног директора Директората за приступање и правну тековину ЕУ у Министарству европских послова,
 10. донијела Рјешење о престанку мандата директору Управе јавних радова Бору Лучићу,
 11. донијела Рјешење о одређивању Есмина Бећовића за вршиоца дужности директора Управе за капиталне пројекте,
 12. предложила Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало да за члана Одбора директора Института изабере Марију Миличковић,
 13. одредила Косту Леовца за пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало,
 14. донијела Рјешење о престанку мандата секретарки Министарства капиталних инвестиција Милени Жижић,
 15. донијела Рјешење о престанку мандата генералној директорици Директората за жељезнички саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Драгани Лукшић,
 16. донијела Рјешење о престанку мандата генералној директорици Директората за рударство, геологију и угљоводонике у Министарству капиталних инвестиција Вери Кељановић,
 17. донијела Рјешење о престанку мандата генералној директорици Директората за поморски саобраћај и унутрашњу пловидбу у Министарству капиталних инвестиција Тањи Јановић,
 18. донијела Рјешење о престанку мандата генералном директору Директората за друмски саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Лазару Миљанићу,
 19. донијела Рјешење о престанку мандата генералном директору Директората за државне путеве у Министарству капиталних инвестиција Мирославу Машићу,
 20. донијела Рјешење о престанку мандата генералном директору Директората за капиталне инвестиције у Министарству капиталних инвестиција Николи Вељовићу,
 21. донијела Рјешење о одређивању Милоша Рајковића за вршиоца дужности генералног директора Директората за друмски саобраћај и хомологацију возила у Министарству капиталних инвестиција,
 22. донијела Рјешење о одређивању Маје Мијушковић за вршитељку дужности генералне директорице Директората за поморски саобраћај, сигурност пловидбе, заштиту од загађења и поморску привреду у Министарству капиталних инвестиција,
 23. донијела Рјешење о одређивању Мирсаде Бошњак за вршитељку дужности секретарке Министарства капиталних инвестиција,
 24. донијела Рјешење о престанку мандата директорици Управе за кадрове Јовани Нишавић,
 25. донијела Рјешење о престанку мандата помоћници директора Управе за кадрове - руководитељки Сектора за обуку и развој кадрова Јадранки Ђурковић,
 26. донијела Рјешење о престанку мандата помоћници директора Управе за кадрове - руководитељки Сектора за информациони систем кадрова Милени Пурлији,
 27. донијела Рјешење о престанку мандата помоћнику директора Управе за кадрове - руководиоцу Сектора за поступак оглашавања и праћења прописа Ђуру Никачу,
 28. донијела Рјешење о одређивању Ђура Никача за вршиоца дужности директора Управе за људске ресурсе,
 29. донијела Рјешење о одређивању Милене Жижић за вршитељку дужности секретарке Министарства европских послова,
 30. донијела Рјешење о престанку мандата генералној директорици Директората за терцијално образовање у ранијем Министарству просвјете, науке, културе и спорта Неди Ојданић,
 31. донијела Рјешење о престанку мандата директору Управе за шуме Срђану Пејовићу,
 32. донијела Рјешење о одређивању Армина Мујевића за вршиоца дужности директора Управе за газдовање шумама и ловиштима,
 33. донијела Рјешење о разрјешењу дужности руководиоца Канцеларије за комуникацију с грађанима Милутина Кљајевића,
 34. донијела Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Миомира Вулића и чланова Милоша Рајковића, Војина Вулетића и Драгана Тиодоровића Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања, као и Рјешење о именовању Алије Кошуте за предсједника и Јадранке Милошевић, Марка Кастратовића и Кемала Ђечевића за чланове овог Управног одбора,
 35. донијела Рјешење о разрјешењу дужности предсједнице Весне Вујошевић и чланова Вање Поповић и Владимира Вујовића Управног одбора Завода за запошљавање, као и Рјешење о именовању Дејана Војводића за предсједника и Мевлудина Диздаревића и Драгана Маровића за чланове овог Управног одбора,
 36. донијела Рјешење о именовању Слободана Ковачевића за државног секретара у Министарству унутрашњих послова,
 37. донијела Рјешење о разрјешењу предсједника Александра Божовића и чланова Стефана Митровића и Снежане Раичевић Одбора директора „Монте-пут“ ДОО Подгорица,
 38. донијела Рјешење о именовању чланова Одбора директора „Монте-пут“ ДОО Подгорица Александра М. Љумовића, Николе Милићевића и Душана Головића.

15. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији
2.Предлог закона о измјенама и допуни Закона о путевима Материјал
3.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије Материјал
4.Предлог одлуке о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији Материјал
5.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и темељна права Материјал
6.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност Материјал
7.Предлог одлуке о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу Материјал
8.Предлог одлуке о допунама Одлуке о специјалном додатку Материјал
9.Предлог одлуке о измјенама и допуни Статута Агенције за заштиту конкуренције Материјал
10.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије социјалне инклузије Рома и Египћана 2021-2025, за период 2022-2023. са Извјештајем о спровођењу Стратегије социјалне инклузије Рома и Египћана 2021-2025. за 2021. годину Материјал
11.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење квалитета живота LGBTI особа у Црној Гори за период 2019-2023, за 2022. годину са Извјештајем о реализацији Акционог плана Стратегије за унапређење квалитета живота LGBTI особа у Црној Гори за 2021. годину Материјал
12.Предлог за давање сагласности за успостављење хипотеке на непокретности у својини Државе Црне Горе у циљу испуњавања обавеза из Споразума о плаћању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта изградњом комуналне инфраструктуре у захвату ДСЛ „Сектор 38-Бигова“ и ЛСЛ „Траште“ и измирењу додатних трошкова које сноси Bigova Bay, заведен код Општине Котор под бројем 01-19190 од 14.12.2019. године с Предлогом уговора о успостављању хипотеке Материјал
13.Информација о имплементацији Пројекта „Изградња затвора за сјеверну регију Црне Горе у Мојковцу“ Материјал
14.Информација о раскиду Уговора о закупу непокретности у државној својини, број 07-7692/2012 од 25.03.2014. године Материјал
15.Информација о потврди обезбјеђења финансијске подршке имплементацији јавних позива у оквиру IPARD II програма 2014-2020 кроз креирање посебног гарантног фонда или неког другог гарантног инструмента Материјал
16.Информација о захтјеву Атлантског савеза Црне Горе упућеног Влади Црне Горе за наставак партнерства и финансијску и логистичку помоћ у реализацији пројеката које ће Атлантски савез организовати током 2022/2023. године с Предлогом меморандума и Предлогом уговора о пословној сарадњи Материјал
17.Информација о финансирању Средње вјерске школе – Медреса „Мехмед Фатих“ из Подгорице с Предлогом анекса Уговора о финансирању Материјал
18.Информација о нелегалној експлоатацији ријечних наноса (шљунка и пијеска) из свих водотока Материјал
19.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве Материјал
20.Годишњи извјештај о раду и финансијском пословању Поште Црне Горе а.д. Подгорица за 2021. годину са Извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских исказа за 2021. годину Материјал
21.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства вањских послова Материјал
22.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства просвјете Материјал
23.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства науке и технолошког развоја Материјал
24.Захтјев за давање сагласности за попуну седам радних мјеста у Директорату за плаћања/IPARD Агенцији - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде која нису предвиђена Кадровским планом органа државне управе и служби Владе Црне Горе Материјал
25.Кадровска питања
25.1Предлог за именовање члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
25.2Предлог за одређивање вршитељке дужности помоћнице директора Управе прихода и царина – Сектор за планирање и управљање људским ресурсима Материјал
25.3Предлог за престанак вршења дужности в.д. директорице Завода за школство Материјал
25.4Предлог за одређивање вршитељке дужности директорице Завода за школство Материјал
25.5Предлог за разрјешење и именовање чланице Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе Материјал
25.6Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству људских и мањинских права Материјал
25.7Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за интеркултурализам у Министарству људских и мањинских права Материјал
25.8Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за европске фондове у Министарству европских послова Материјал
25.9Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за приступање и правну тековину ЕУ у Министарству европских послова Материјал
25.10Предлог за престанак мандата директора Управе јавних радова Материјал
25.11Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за капиталне пројекте Материјал
25.12Предлог за избор члана Одбора директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ а. д. Игало Материјал
25.13Предлог за одређивање пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ а. д. Игало Материјал
25.14Предлог за престанак мандата секретарке Министарства капиталних инвестиција Материјал
25.15Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за жељезнички саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.16Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за рударство, геологију и угљоводонике у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.17Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за поморски саобраћај и унутрашњу пловидбу у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.18Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.19Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за државне путеве у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.20Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за капиталне инвестиције у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.21Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за друмски саобраћај и хомологацију возила у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.22Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за поморски саобраћај, сигурност пловидбе, заштиту од загађења и поморску привреду у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.23Предлог за одређивање вршитељке дужности секретарке Министарства капиталних инвестиција Материјал
25.24Предлог за престанак мандата директорице Управе за кадрове Материјал
25.25Предлог за престанак мандата помоћнице директора Управе за кадрове – руководитељке Сектора за обуку и развој кадрова Материјал
25.26Предлог за престанак мандата помоћнице директора Управе за кадрове – руководитељке Сектора за информациони систем кадрова Материјал
25.27Предлог за престанак мандата помоћника директора Управе за кадрове – руководиоца Сектора за поступак оглашавања и праћења прописа Материјал
25.28Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за људске ресурсе Материјал
25.29Предлог за одређивање вршитељке дужности секретарке Министарства европских послова Материјал
25.30Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за терцијално образовање у ранијем Министарству, просвјете, науке, културе и спорта Материјал
25.31Предлог за престанак мандата директора Управе за шуме Материјал
25.32Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за газдовање шумама и ловиштима Материјал
25.33Предлог за разарјешење руководиоца Канцеларије за комуникацију с грађанима Материјал
25.34Предлог за разрјешење и именовање предсједника и три члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе Материјал
25.35Предлог за разрјешење и именовање предсједнице и два члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе Материјал
25.36Предлог за именовање државног секретара у Министарству унутрашњих послова Материјал
25.37Предлог за разрјешење чланова Одбора директора "Монте-пут" доо Подгорица Материјал
25.38Предлог за именовање чланова Одбора директора „Монте-пут“ ДОО Подгорица Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
26.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Пелев бријег на територији Главног града Подгорице ради изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево (без расправе) Материјал
27.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Бијело Поље за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
28.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експрпријацију непокретности ради изградње СТС 10/0,4 КВ, 100 КВА „Доња Бијела 2“ са прикључним ДВ 10 КВ и уклапањем у НН мрежу, КО Доња Бијела, Шавник (без расправе) Материјал
29.Предлог основе за вођење преговора и закључивање Меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово (без расправе) Материјал
30.Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде у првој половини 2022. године (без расправе) Материјал
31.Информација о реализацији Јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко–грађевинског камена локалитета „Варишта - Веља глава“, Општина Херцег Нови са предлогом за давање концесије (без расправе) Материјал
32.Информација о давању сагласности за давање у закуп пословних простора који су у државној имовини на аеродромима у Подгорици и Тивту (без расправе) Материјал
33.Информација о покретању поступка за закључење уговора за плаћање накнаде по основу уређења грађевинског земљишта (без расправе) Материјал
34.Информација о Уговору о сарадњи између Министарства просвјете, ДОО Project – consulting, Подгорица и Управе јавних радова, у циљу пружања консултантских услуга на имплементацији пројекта „Предшколска инфраструктура у Црној Гори - 2“ с Предлогом уговора (без расправе) Материјал
35.Информација о преусмјеравању неутрошених средстава у оквиру Капиталног буџета Црне Горе за 2022. годину (без расправе) Материјал
36.Информација о преусмјеравању неутрошених средстава у оквиру Капиталног буџета Управе за саобраћај за 2022. годину (без расправе) Материјал
37.Информација о обезбјеђивању несметаног функционисања и рада органа управе Завода за школство (без расправе) Материјал
38.Предлог за преусмјеравање средстава из Текуће буџетске резерве потрошачкој јединици Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (без расправе) Материјал
39.Информација о почетку пројекта „Управљање шумским пожарима на Западном Балкану“ финансираном од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) (без расправе) Материјал
40.Информација са одржане дванаесте министарске конференције Свјетске трговинске организације (MC12) (без расправе) Материјал
41.Информација о уступању на располагање путничког моторног возила Генералном секретаријату Владе Црне Горе (без расправе) Материјал
42.Трећи национални извјештај о имплементацији обавеза које проистичу из Конвенције о нуклеарној сигурности (без расправе) Материјал
43.Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-4466/2, од 18. јула 2022. године, са сједнице од 8. јула 2022. године (без расправе) Материјал
44.Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 04-4890, од 28. јула 2022. године (без расправе) Материјал
45.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал
46.Предлог платформе за радну посјету министра људских и мањинских права Fatmira Gjeke Републици Косово, од 3. до 5. августа 2022. године, Приштина (без расправе) Материјал
47.Предлог платформе за учешће мр Маше Влаовић, министарке културе и медија, на Међународном културном самиту, од 26. до 28. августа 2022. године, Единбург, Шкотска (без расправе) Материјал
48.Предлог платформе за учешће министарке науке и технолошког развоја проф. др Биљане Шћепановић на 31. Економском форуму, од 6. до 8. септембра 2022. године, Karpacz, Пољска (без расправе) Материјал
49.Предлог платформе за учешће делегације Министарства спорта и младих Црне Горе, коју ће предводити министар Василије Лалошевић на конференцији на тему „Млади на Отвореном Балкану – шансе и могућности за поуздани напредак у региону“, Сјеверна Македонија, 12. августа 2022. године (без расправе) Материјал
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
50.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Владимир Назор“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у ЛН 620 КО Подгорица, II, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
51.Предлог за давање сагласности за давање на располагање возила марке Мерцедес бенз Е220 Министарству науке и технолошког развоја (без расправе) Материјал
52.Захтјев за давање сагласности за исплату накнаде за рад Комисије за разматрање захтјева о остваривању права на финансијску подршку лицима која су била запослена у привредним друштвима у сектору рударске и металске индустрије (без расправе) Материјал
53.Питања и предлози
53.1Информација о реализацији пројекта “Пречишћавање отпадних вода у општини Улцињ – изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и повезане инфраструктуре” с Предлогом уговора о донацији Материјал
53.2Захтјев за давање сагласности Владе Црне Горе за исплату накнада члановима Жирија и извјестиоцима, запосленим у јавном сектору, за обављене послове на анализи и врједновању конкурсних радова у оквиру Конкурса за идејно архитектонско рјешење вртића и јаслица - централног обекта за потребе ЈПУ „Вукосава Ивановић Машановић“ у Бару и Конкурса за идејно архитектонско рјешење објекта Државне ревизорске институције Црне Горе Материјал
53.3Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министартва економског развоја и туризма Материјал
53.4Предлог одлуке о допуни Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал
53.5Предлог основе за вођење преговора и закључивање меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине Материјал
53.6Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-2179/2, од 6. маја 2021. године, са сједнице од 29. априла 2021. године Материјал
53.7Анализа рада Савјета за контролу бирачког списка Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?