Саопштење о кадровским питањима са 39. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је, на данас одржаној 39. сједници којом је предсједавао предсједник Владе мр Милојко Спајић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

  1. донијела Рјешење о разрјешењу члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији, задуженог за кластер 2 – Унутрашње тржиште Горана Јоветића,
  2. донијела Рјешење о одређивању мр Ивоне Савићевић за чланицу Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији, задужене за кластер 2 – Унутрашње тржиште,
  3. одредила Јована Шћекића за пуномоћника - представника државног капитала, на поновљеној редовној Скупштини акционара „Монтецарго“ АД – Подгорица,
  4. донијела Рјешење о одређивању др Марије Сарап за вршитељку дужности генералне директорице Директората за развој креативних индустрија у Министарству културе и медија,
  5. донијела Рјешење о одређивању Андрије Ражнатовића за вршиоца дужности секретара Министарства саобраћаја и поморства,
  6. донијела Рјешење о одређивању Мирослава Машића за вршиоца дужности генералног директора Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства,
  7. донијела Рјешење о одређивању Николе Вељовића за вршиоца дужности генералног директора Директората за капиталне пројекте и међународну сарадњу у Министарству саобраћаја и поморства,
  8. усвојила Информацију о поступању Владе Црне Горе по пресуди Управног суда Црне Горе У. број 3132/24, од 4. 6. 2024. године. Поступајући по Пресуди, Влада је констатовала да Зоран Брђанин, почев од 4. јула 2024. године, наставља мандат директора Управе полиције и
  9. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в. д. директора Управе полиције Александра Радовића.
39. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

39. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о санацији кредитних институција с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
3.Предлог закона о измјени и допуни Закона о стечају и ликвидацији банака с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
4.Предлог уредбе о измјени Уредбе о успостављању унутрашње ревизије у јавном сектору Материјал
5.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за реализацију Главног пројекта хитних интервенција измјештања ријеке Ћехотине преко унутрашњег одлагалишта ПК Потрлица Рудника угља АД Пљевља Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о допуни Одлуке о одређивању лука према намјени Материјал Закључци
7.Извјештај о стању уређења простора у 2023. години Материјал Закључци
8.Предлог програма подстицајних мјера у области туризма за 2024. годину Материјал Закључци
9.Предлог акционог плана за спровођење Националног програма заштите потрошача 2022-2024, за 2024. годину са Извјештајем о реализацији Акционог плана за спровођење Националног програма заштите потрошача 2022 - 2024, за 2023. годину Материјал Закључци
10.Кадровска питања Закључци
10.1Предлог за разрјешење члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији, задуженог за кластер 2 – Унутрашње тржиште Материјал
10.2Предлог за одређивање чланице Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији, задужене за кластер 2 – Унутрашње тржиште Материјал
10.3Предлог за одређивање пуномоћника – представника државног капитала на поновљеној редовној Скупштини акционара „Montecargo" АД Подгорица Материјал
10.4Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за развој креативних индустрија у Министарству културе и медија Материјал
10.5Предлог за одређивање вршиоца дужности секретара Министарства саобраћаја и поморства Материјал
10.6Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
10.7Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за поморство у Министарству саобраћаја и поморства - ОДГОЂЕНО Закључци
10.8Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за капиталне пројекте и међународну сарадњу у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
10.9Информација о поступању Владе Црне Горе по пресуди Управног суда Црне Горе У. број 3132/24, од 4. 6. 2024. године Материјал Закључци
10.10Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Управе полиције Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
11.Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретности Општини Котор ради остварења јавног интереса - изградње саобраћајнице C Материјал Закључци
12.Предлог акционог плана за 2024. и 2025. годину Стратегије за дигитализацију образовног система 2022-2027. Материјал Закључци
13.ИНТЕРНО
14.ИНТЕРНО
15.ИНТЕРНО
16.ИНТЕРНО
17.Информација о потписивању Техничког аранжмана између Министарства одбране Црне Горе и министра одбране Републике Француске о набавци два патролна брода од стране Црне Горе с Предлогом техничког аранжмана Материјал Закључци
18.Информација о приступању Црне Горе Споразуму о примјени члана 65 Конвенције о признавању европских патената Материјал Закључци
19.Информација о закључивању Меморандума о разумијевању о билатералној сарадњи између Министарства економског развоја Црне Горе и Завода за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) с Предлогом меморандума о разумијевању Материјал Закључци
20.Информација о закључењу Уговора о гаранцији за кредитни аранжман између Црногорског електропреносног система АД (ЦГЕС) и Европске банке за обнову и развој (EBRD), за потребе финансирања пројекта изградње 400/110 KV ТС Брезна, у износу од 28 милиона еура с Предлогом уговора о кредиту и Предлогом уговора о гаранцији Материјал Закључци
21.Информација о прихватању Клаузуле о дуговању отпорном на климатске промјене (CRDC) и закључивању Измјена и допуна уговора о кредиту са Свјетском банком (IBRD-Међународном банком за обнову и развој) који су прихватљиви за примјену CRDC клаузуле Материјал Закључци
22.Информација о припремљеном документу Предлог програма мјера за остваривање или одржавање доброг стања морске средине Црне Горе с Предлогом програма мјера Материјал Закључци
23.Информација о измјени „Процедура реализације‟ Јавног позива за додјелу средстава подршке за набавку кошница, дјелова кошница, пчеларског прибора и опреме и електричне ограде (чобаница) за 2024. годину, који се односи на теренску контролу за набавку пчеларске опреме Материјал Закључци
24.Информација у вези извршења одлуке Уставног суда Црне Горе у предмету U-III бр. 1590/19 од 24.10.2023. године Материјал Закључци
25.Информација о неутрошеним средствима у Капиталном буџету Управе за саобраћај за 2024. годину са предлогом за преусмјеравање на друге капиталне пројекте Материјал Закључци
26.Информација о Споразуму о учешћу Црне Горе у Програму Уније Грађани, једнакост, права и вриједности – CERV 2021 – 2027. с Предлогом споразума Материјал Закључци
27.Информација о продаји дотрајалих путничких и теренских моторних возила за потребе Министарства одбране и Војске Црне Горе предузећу „Депонија“ д.о.о. Подгорица Материјал Закључци
28.Извјештај о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2022-2026, за 2023. годину Материјал Закључци
29.Извјештај о финансијској подршци реформи јавне управе за 2023. годину Материјал Закључци
30.Извјештај о реализацији Акционог плана за 2023. годину за спровођење Програма развоја руралног туризма Црне Горе 2023-2025. године и Предлог ревидираног Акционог плана за 2024 - 2025. за спровођење Програма развоја руралног туризма Црне Горе за 2023 – 2025. Материјал Закључци
31.Завршни извјештај о реализацији Програма развоја здравственог туризма Црне Горе са Акционим планом 2021-2023. године Материјал Закључци
32.Извјештај о раду Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. за 2023. годину са финансијским исказима, Извјештај о стању унутрашњих контрола и Извјештај независног ревизора за 2023. годину и предлози одлука - https://media.gov.me/files/gov/2024/07/04/1720101387-32-39-04-07-2024.pdf Закључци
33.Предлог правилника о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за игре на срећу Материјал Закључци
34.Предлог платформе за учешће делегације Црне Горе на састанку шефова држава и влада НАТО чланица у Вашингтону, Сједињене Америчке Државе, 9-11. јул 2024. године Материјал Закључци
35.Предлог платформе о учешћу министра енергетике и рударства проф. др Саше Мујовића на састанку Министарског савјета Енергетске заједнице, који ће се одржати 2. и 3. јула 2024. године, у Бања Луци, Босна и Херцеговина Материјал Закључци
36.Предлог платформе о учешћу делегације Министарства финансија на овогодишњем састанку чланица Белгијско-холандске конституенце Међународног монетарног фонда и Свјетске банке, који ће бити одржан у периоду од 10. до 12. јула 2024. године, у Кишињеву, Република Молдавија Материјал Закључци
37.Предлог за преусмјеравање средстава с потрошачке јединице Министарство економског развоја на потрошачку јединицу Министарство вањских послова Материјал Закључци
38.Предлог за преусмјеравање средстава с потрошачке јединице Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера на потрошачку јединицу Агенција за заштиту животне средине Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
39.Предлог мишљења на амандмане на Предлог закона о Фонду стан за све (предлагачи посланици: Ана Новаковић Ђуровић, др Дритан Абазовић, Филип Аџић и Милош Конатар) Материјал Закључци
40.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 449а Закона о парничном поступку („Службени лист РЦГ“, бр. 22/04, 28/05 и 76/06 и „Службени лист ЦГ“, бр. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19 И 76/20), коју су поднијели Слободанка Милетић и мр Радоје Кандић, адвокати из Никшића Материјал Закључци
41.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 5 став 3 Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени лист ЦГ“, бр. 125/23), коју је поднио Милан Гајовић, из Подгорице Материјал Закључци
42.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта Општине Херцег Нови Материјал Закључци
43.Предлог за давање сагласности на закуп простора у објекту Научно - технолошког парка Црне Горе, Подгорица Материјал Закључци
44.Предлог за давање сагласности ЈУ Основна школа „Олга Головић“, Никшић за давање у закуп непокретности уписаних у листу непокретности број 773 КО Никшић, општина Никшић у својини Црне Горе Материјал Закључци
45.Предлог за давање сагласности ЈУ Ресурсни центар за дјецу и младе „Подгорица“, Подгорица за продужење Уговора о закупу непокретности уписаних у листу непокретности број 1133 КО Подгорица III, општина Подгорица у својини Црне Горе Материјал Закључци
46.Питања и предлози
46.1Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању основне и доплатне листе љекова Материјал Закључци
46.2Информација о потреби давања сагласности за уклањање објекта Материјал Закључци
46.3Информација о штети на лучком подручју “Лука Бар” АД усљед елементарне непогоде Материјал Закључци
46.4Извјештај о учешћу потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију мр Мома Копривице на 21. Међународној антикорупцијској конференцији (IACC) у Виљнусу, Република Литванија, 19. јуна 2024. године Материјал Закључци
IV На увид
47.1Извјештај о учешћу предсједника Владе Милојка Спајића на Конференцији о опоравку Украјине и годишњем пријему Источног одбора њемачке привреде, 10-14. јун 2024. године, Берлин, Савезна Република Њемачка Материјал
42.Извјештај о учешћу министра људских и мањинских права Fatmira Gjeke на церемонији обиљежавања 25. годишњице од ослобађања Републике Косово, Приштина, Република Косово Материјал
47.3Извјештај о учешћу делегације Владе Црне Горе, предвођене министрима саобраћаја и поморства и финансија, Филипом Радуловићем и Новицом Вуковићем, на Међународном форуму за инфраструктурна улагања који је одржан у периоду од 19.6.2024. године до 21.6.2024. године, Макао, Народна Република Кина Материјал
47.4Извјештај о учешћу министра вањских послова др Филипа Ивановића на састанцима министара вањских послова Стратегије ЕУ за Дунавски регион и Групе пријатеља Западног Балкана, Беч, 20-21. јун 2024. године Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?