Саопштење о кадровским питањима са 8. сједнице Владе

Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Влада Црне Горе је, на данас одржаној осмој сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства, Стефана Рабреновића и Александре Хајдуковић,
 2. донијела Рјешење о именовању два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства, Стефана Рабреновића и Александре Хајдуковић,
 3. утврдила предлог да се Горан Полексић опозове са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Руминији, на резидентној основи, са сједиштем у Букурешту, због истека мандата,
 4. утврдила предлог да се Горан Полексић опозове са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Молдавији, на нерезидентној основи, са сједиштем у Букурешту, због истека мандата,
 5. донијела Рјешење о именовању Едине Дешић за државну секретарку у Министарству рада и социјалног старања,
 6. донијела Рјешење о одређивању Горана Мараша за вршиоца дужности помоћника директора Управе за извршење кривичних санкција,
 7. донијела Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за ефикасну имплементацију добре јавне управе у ранијем Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Милијане Вукотић Јелушић,
 8. донијела Рјешење о одређивању Татјане Радовић за вршитељку дужности генералне директорице Директората за нормативно уређење система јавне управе и хармонизацију прописа у Министарству јавне управе,
 9. донијела Рјешење о одређивању Душана Половића за вршиоца дужности генералног директора Директората за инфраструктуру, информациону безбједност, дигитализацију и е-сервисе у Министарству јавне управе,
 10. донијела Рјешење о разрјешењу чланова Социјалног савјета Црне Горе: мр Јакова Милатовића, проф. др Весне Братић, мр Јанка Одовића, мр Иване Ђуровић, Ирене Јоксимовић, мр Амеле Ораховац, Анке Вукићевић и Јевросиме Пејовић. Влада је донијела и Рјешење о именовању нових чланова Социјалног савјета: Адмира Адровића, мр Миомира Мија Војиновића, Горана Ђуровића, Дамира Давидовића, Владимира Обрадовића, Милоша Меденице, Будимира Мугоше и Едине Дешић,
 11. именовала Александра Дамјановића за замјеника предсједника Комисије за расподјелу дијела средстава буџетске резерве, а за чланове Комисије: Адријана Вуксановића, Бојана Бугарина и Ану Рашовић,
 12. разријешила досадашњег предсједника и четири члана Комисије за стамбена питања Владе Црне Горе: Божа Милоњића, Николу Кандића, Жељка Савовића, Александра Нововића и Жану Прашчевић Милачић. За новог предсједника Комисије именован је мр Сергеј Секуловић, а за чланове: Иво Шоћ, Ана Рашовић, Милица Смоловић, Ирма Селмановић, Ивана Божовић и Наташа Пешић.
 13. предложила редовној Скупштини акционара „АД Монтецарго Подгорица“ да за чланове Одбора директора изабере: Мирослава Брајовића, Жарка Пушицу, Владану Ломпар и Дјоку Дедиванаја.

8. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији
1.1Усмена информација о статусу Закључака Владе око исплата новчане помоћи новорођеној дјеци
2.Предлог закона о измјенама и допуни Закона о облигационим односима Материјал
3.Предлог закона о измјенама Закона о парничном поступку Материјал
4.Предлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку Материјал
5.Предлог уредбе о измјени и допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе Материјал
6.Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Арапске Републике Египат Материјал
7.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Комисије за израду Грађанског законика Материјал
8.Информација о резултатима зимске туристичке сезоне 2021/2022. године Материјал
9.Годишњи извјештај о спровођењу Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2019-2022 (за 2021. годину) Материјал
10.Информација о статусу реализације пројекта „Имплементација система за централизовани обрачун зарада“ Материјал
11.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број: 04-3020/2 од 26. маја 2022. године са сједнице од 20. маја 2022.године Материјал
12.Информација о просторним капацитетима Министарства правде са освртом на Закључке Владе Црне Горе, број 07- 657 од 7. марта 2019. године Материјал
13.Информација о спровођењу Стандардног споразума о основној помоћи између Владе Црне Горе и Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и исплати редовног износа трошкова локалне Канцеларије UNDP-а Материјал
14.Информација у вези измјена и допуна Цјеновника почетних накнада за коришћење/закуп морског добра, са измјенама и допунама Цјеновника почетних накнада за коришћење/закуп морског добра Материјал
15.Предлог Рјешења којим се одбија захтјев службеника Зорана Брауновића, запосленог у Управи полиције, за изузеће предсједнице Дисциплинске комисије у дисциплинском предмету број 01-ДП-123/20-109, поднијетом дана 26.07.2021. године, као неоснован Материјал
16.Предлог Рјешења којим се одбија захтјев службеника Сретена Јабучанина, запосленог у Комуналној полицији Пријестонице Цетиње на радно мјесто самостални референт – комунални полицајац, за изузеће предсједнице Дисциплинске комисије у дисциплинском предмету Материјал
17.Предлог за кандидовање пројекта ,,Изградња хотела Магнум Колашин, по кондо моделу пословања” на Листу развојних пројеката у области туризма Материјал
18.Информација о избору независног Инжењера за пројекат изградње жичаре Котор-Ловћен Материјал
19.Кадровска питања
19.1Предлог за разрјешење два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
19.2Предлог за именовање два члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
19.3Предлог за опозов изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Румунији, на резидентној основи, са сједиштем у Букурешту Материјал
19.4Предлог за опозов изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Молдавији, на нерезидентној основи, са сједиштем у Букурешту Материјал
19.5Предлог за именовање државне секретарке у Министарству рада и социјалног старања Материјал
19.6Предлог за одређивање вршиоца дужности помоћника директора Управе за извршење кривичних санкција Материјал
19.7Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за ефикасну имплементацију добре јавне управе у Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Материјал
19.8Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за нормативно уређење система јавне управе и хармонизацију прописа у Министарству јавне управе Материјал
19.9Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за инфраструктуру, информациону безбједност, дигитализацију и е-сервисе у Министарству јавне управе Материјал
19.10Предлог за разрјешење и именовање чланова Социјалног савјета Црне Горе Материјал
19.11Предлог за именовање замјеника предсједника и чланова Комисије за расподјелу дијела средстава буџетске резерве Материјал
19.12Предлог за разрјешење и именовање предсједника и чланова Комисије за стамбена питања Владе Црне Горе Материјал
19.13Предлог за избор чланова Одбора директора "Montecargo" АД Подгорица Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
20.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Даниловград за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
21.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Бар за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
22.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Котор за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
23.Приједлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, ради реализације пројекта изградње расклопног постројења 10 КВ РМУ “Саватранс - Заграбље” са 10 КВ напајањем и уклапањем у 10 КВ мрежу, Пријестоница Цетиње ( без расправе) Материјал
24.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе санације клизишта на магистралном путу М-3 Никшић-Плужине (без расправе) Материјал
25.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ЈУ „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране (без расправе) Материјал
26.Предлог правилника о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног суда у Котору посл.бр. И-8-Су. 35/2021 од 19. новембра 2021. године (без расправе) Материјал
27.Информација о статусу очуваности и активностима у посебном резервату природе „Тиватска солила“, децембар 2021. године (без расправе) Материјал
28.Информација о продаји три моторна и једног прикључног возила с Предлогом уговора(без расправе) Материјал
29.Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму Уније “CUSTOMS” (2021-2027) са Приједлогом споразума (без расправе) Материјал
30.Предлог основе за закључивање Споразума између Европске уније и Црне Горе о учешћу Црне Горе у програму уније „Fiscalis 2021-2027“ са Приједлогом споразума (без расправе) Материјал
31.Предлог за измјене и допуну Закључка Владе Црне Горе, број 04-2181/2 од 20. априла 2022. године, са сједнице од 14. априла 2022. године (без расправе) Материјал
32.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број 04-1556/2 од 8.априла 2022.године са сједнице од 31. марта 2022. године (без расправе) Материјал
33.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број:07-2777 од 21. септембра 2017.године , са сједнице од 14. септембра 2017. године (без расправе) Материјал
34.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе број: 07-1213 од 27. априла 2017. године, са сједнице од 20. априла 2017. године (без расправе) Материјал
35.Предлог за давање сагласности на Одлуку за продају службеног моторног возила Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност, коју је донио Савјет Агенције, број: 0903- 5718/1 од 07.10.2021. године (без расправе) Материјал
36.Предлог за давање сагласности ЈЗУ Општа болница ”Блажо Орландић”, Бар, за покретање поступка за давање у закуп непокретности у оквиру објекта и то два пословна простора, површина 4м² и 7м² у циљу обављања трговинске дјелатности (без расправе) Материјал
37.Предлог платформе за званичну посјету потпредсједника Владе и министра одбране, мр Рашка Коњевића Републици Италији, 21 - 23. јун 2022. године (без расправе) Материјал
38.Предлог платформе за учешће делегације Владе Црне Горе, коју предводе Ана Новаковић – Ђуровић, министарка екологије, просторног планирања и урбанизма и Горан Ђуровић, министар економског развоја и туризма, у II Преспа форуму за дијалог 2022(без расправе) Материјал
39.Предлог платформе за учешће министарке науке, проф. др Биљане Шћепановић на 28. ЕУРЕКА Министарској конференцији, Есторил, Португал, 21-22. јуни 2022. године (без расправе) Материјал
40.Питања и предлози
40.1Информацију о закључивању Оперативног протокола за борбу против дроге између Управе полиције Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Одјељења јавне безбједности унутрашњих послова Републике Италије - Одјељење јавне безбедности Материјал
40.2Информација о наставку преговора о статусу и уговорним односима између вјерских заједница и државе Црне Горе Материјал
40.3Предлог одлуке о оснивању Националног савјета за образовање Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?