Одлука о утврђивању еталона Заставе Црне Горе

Објављено: 07.03.2020. 00:33
Опис:
На основу члана 3 став 1 Закона о државним симболима и Дану државности Црне Горе ("Сл. лист РЦГ", број 47/04), Влада Републике Црне Горе на сједници одржаној 16. септембра 2004. године, донијела је ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕТАЛОНА ЗАСТАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 058/04 од 17.09.2004)
Аутор:
Министарство просвјете, науке и иновација
default732 KB