Одлука о утврђивању еталона грба Црне Горе

Објављено: 07.03.2020. 00:33
Опис:
Пречишћени текст Одлуке о утврђивању еталона грба Црне Горе обухвата сљедеће прописе: 1. Одлука о утврђивању еталона грба Црне Горе ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 058/04 од 17.09.2004), 2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању еталона грба Црне Горе ("Службени лист Црне Горе", бр. 033/08 од 27.05.2008), у којима је назначен њихов дан ступања на снагу.
Аутор:
Министарство просвјете, науке и иновација
default982 KB