Пензијско и инвалидско осигурање

Пензијско и инвалидско осигурање

Права из пензијског и инвалидског осигурања су лична права и не могу се преносити на друга лица.Права из пензијског и инвалидског осигурања не могу застарје
Детаљније