Стручни испит

Испити у Министарству правде, људских и мањинских права

  1. Правосудни испит,
  2. Нотарски испит,
  3. Испит за приправнике у судовима и Државном тужилаштву
  4. Стручни испит за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

Препис увјерења за стручни, правосудни