Вијести из министарства

Јавни позиви, конкурси и јавне расправе

Сарадња са НВО

Сарадња са НВО, Јавни позиви, обавјештења, листа кандидата НВО, одлука о избору кандидата НВО

Испити и препис увјерења

Правосудни испит, Испит за приправнике у судовима и Државном тужилаштву, Стручни испит за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

Међународна сарадња

Међународни уговори, Билатерални уговори, Мултилатерални уговори, Конвенције Савјета Европе, Конвенције Уједињених нација

Вјерске заједнице

Израда предлога закона и подзаконских прописа који се односе на положај вјерских заједница, сарадњу и односе државе са вјерским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву

Нотари

Нотар врши нотарску службу као јавну службу, професионално и као искључиво занимање, у складу са Законом о нотарима.

Тумачи

Тумач врши послове на захтјев суда, државног тужилаштва, другог органа који води поступак, физичког или правног лица.

Вјештаци

Вјештачење врше физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи...

Јавни извршитељи

Јавни извршитељ обавља извршитељску дјелатност као јавну службу, самостално, професионално и као искључиво занимање, у с

Шта ради Министарство правде?

Министарство правде надлежно је за креирање и спровођење политика које се односе на организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; припрему предлога прописа којима се уређује кривично и грађанско законодавство, судски поступци, прекршајни поступци, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ, лобирање и спречавање корупције; инспекцијски надзор у судовима у односу на организовање рада у судовима, инспекцијски надзор у односу на организовање рада у државним тужилаштвима, надзор над законитошћу обављања послова нотара и преглед пословања Нотарске коморе; надзор над законитошћу рада јавних извршитеља и Коморе јавних извршитеља, контролу извршења казне затвора и других кривичних санкција које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција, као и друге послове који су му одређени у надлежност.

Пратите нас

Марко Ковач

Марко Ковач

Марко Ковач је рођен 13.10.1985. године, у Подгорици. Основну и средњу школу, као и Правни факултет је завршио у Подгорици.
Детаљније

Руководећи тим

Драган Радовић

Драган Радовић

Генерални директор

Директорат за сарадњу са вјерским заједницама

Дражен Радоњић

Дражен Радоњић

Генерални директор

Директорат за информационо комуникационе технологије правосуђа и безбједност података

Контакт

Министарство правде

Вука Караџића бр. 3, 81000 Подгорица, Црна Гора

Кабинет министарства

Телефон:+382 20 407-501

Остале активности

Медијатори, Евалуатори

Закон о алтернативном рјешавању спорова*, који је донијела Скупштина Црне Горе 26. сазива, на Петој сједници Првог редов

Стечајни управници

Списак стечајних управника, ИСПИТ ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, Евиденција

Правосудни инспектори

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана, Информација о основу и начину подношења притужби и пр