Вијести из министарства

Јавни позиви, конкурси и јавне расправе

Сарадња са НВО

Сарадња са НВО, Јавни позиви, обавјештења, листа кандидата НВО, одлука о избору кандидата НВО

Испити и препис увјерења

Правосудни испит, Испит за приправнике у судовима и Државном тужилаштву, Стручни испит за вршење послова обезбјеђења притворених и осуђених лица

Међународна сарадња

Међународни уговори, Билатерални уговори, Мултилатерални уговори, Конвенције Савјета Европе, Конвенције Уједињених нација

Вјерске заједнице

Израда предлога закона и подзаконских прописа који се односе на положај вјерских заједница, сарадњу и односе државе са вјерским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву

Људска и мањинска права

„Сва људска бића рођена су слободна и једнака у достојанству и правима. Сви имају право на живот, слободу и сигурност… Сви су једнаки пред законом.“

Нотари

Нотар врши нотарску службу као јавну службу, професионално и као искључиво занимање, у складу са Законом о нотарима.

Тумачи

Тумач врши послове на захтјев суда, државног тужилаштва, другог органа који води поступак, физичког или правног лица.

Вјештаци

Вјештачење врше физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи...

Јавни извршитељи

Јавни извршитељ обавља извршитељску дјелатност као јавну службу, самостално, професионално и као искључиво занимање, у с

Шта ради Министарство правде, људских и мањинских права?

Министарство правде, људских и мањинских права врши послове управе који се односе на: организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; кривично законодавство; припрему предлога прописа којима се уређују облигациони, породични и насљедни односи, судски поступци, прекршајни поступак, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ лобирање и спрјечавање корупције;

Пратите нас

Руководећи тим

Борис Марић

Борис Марић

Државни секретар

Министарство правде, људских и мањинских права

Бојан Божовић

Бојан Божовић

Државни секретар

Министарство правде, људских и мањинских права

Наташа Радоњић

Наташа Радоњић

в.д. генералне директорице Директората за извршење кривичних санкција

Министарство правде, људских и мањинских права

Контакт

Министарство правде, људских и мањинских права

Вука Караџића бр. 3, 81000 Подгорица, Црна Гора

Борис Марић

Државни секретар

Остале активности

Медијатори, Евалуатори

Закон о алтернативном рјешавању спорова*, који је донијела Скупштина Црне Горе 26. сазива, на Петој сједници Првог редов

Стечајни управници

Списак стечајних управника, Оглас за полагање стручног испита за стечајног управника

Правосудни инспектори

Информација о раду правосудне инспекције и начин обраћања грађана, Информација о основу и начину подношења притужби и пр