Obrazovanje

Notari

Notarski ispit, Izvještaj o radu Notara, Kome se žaliti na rad notara? Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom notara za fizičko i pravno lice

04.03.2024.
Ministarstvo pravde, u skladu sa članom 126a Zakona o notarima („Službeni list RCG“, br.68/2005 i „Službeni list CG“,br.49/2008, 55/2016 i 84/2018) objavljuje Zbirni izvještaj o radu notara u 2023. godini, dostavljen od strane Notarske komore Crne Gore
04.08.2022.
Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim
10.02.2022.
Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta
20.01.2022.
Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službeni