Obrazovanje

Notari

Notarski ispit, Izvještaj o radu Notara, Kome se žaliti na rad notara? Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom notara za fizičko i pravno lice