Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita u martu 2018.godine

Objavljeno: 21.02.2018. 14:55 Autor: Ministarstvo pravde

 

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG'', broj 68/05 i ,,Službeni list CG'', broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde, objavljuje

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u martu 2018. godine.

Na osnovu člana 129 Zakona o notarima notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita.

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se Ministarstvu pravde, ulica Vuka Karadžića broj 3, Podgorica.

Kontakt osoba: Nataša Novaković

Tel: 020/407-506

E-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?