Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Slobodan pristup informacijama

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast, preduzima aktivnosti u cilju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama svim zainteresovanim subjektima.

Kontakt

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija