Kontakti Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 09.07.2021. 06:42 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Sadržaj:
KABINET: 

MINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA
ADRESA:
Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Adresa za prijem elektronske pošte:
Arhiva Ministarstva pravde - arhiva@mpa.gov.me;
Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju - rke@mpa.gov.me;

KABINET: 

Mr Sergej Sekulović
Rukovodilac Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava
Telefon: +382 20 407-501
Fax: +382 20 407-515
E-mail: kabinet@mpa.gov.me;

Boris Marić
Državni sekretar
Telefon: +382 20 407-520
E-mail: boris.maric@mpa.gov.me;

Bojan Božović
Državni sekretar
Telefon: +382 20 407-520
E-mail: bojan.bozovic@mpa.gov.me;

Andrijana Medojević
VD sekretarke Ministarstva
Telefon: +382 20 407-511
E-mail: andrijana.medojevic@mpa.gov.me

Tatjana Anđelić
Šefica kabineta
Telefon: +382 20 407-501
E-mail: kabinet@mpa.gov.me; tatjana.radulovic@mpa.gov.me;   

DIREKTORAT ZA PRAVOSUĐE
Momir Jauković
VD generalnog direktora
Telefon: +382 20 407-504
E-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me;

Tamara Jurišević
Pravosudna inspektorka
Telefon: +382 20 407-523
E-mail: tamara.jurisevic@mpa.gov.me;

Kontakt telefon za polaganje pravosudnog ispita
+382 20 407-504; +382 20 407-519

Kontakt telefon za notare
+382 20 407-506

Kontakt telefon za javne izvršitelje
+382 20 407-504

Kontakt telefon za sudske tumače
+382 20 407-519

Kontakt telefon za stečajne upravnike
+382 20 407-506

Kontakt telefon za sudske vještake
+382 20 407-505

DIREKTORAT ZA KRIVIČNO I GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO 

Božidar Čarmak
VD generalnog direktora
Telefon: +382 20 407-503
E-mail: bozidar.carmak@mpa.gov.me;

 

Direkcija za krivično zakonodavstvo 
Ivana Mašanović
Načelnica
Telefon: +382 20 407-507
E-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me;

Direkcija za građansko zakonodavstvo
Nataša Novaković
Načelnica
Telefon: +382 20 407-506
E-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Nataša Radonjić
VD generalne direktorice
Telefon: +382 20 407-591
E-mail: natasa.radonjic@mpa.gov.me;

Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora
Telefon: +382 20 407-592; +382 20 407-593

Direkcija za uslovnu slobodu 
Adresa: Ivana Vujoševića br. 6, 81000 Podgorica
Načelnik: Predrag Krsmanović
Telefon: +382 20 231-571
E-mail: predrag.krsmanovic@mpa.gov.me;  

Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju
Adresa: Bulevar Pera Ćekovića br. 259, 81000 Podgorica
Načelnica Tanja Popović
Telefon: +382 20 675-439;
E-mail: tanja.popovic@mpa.gov.me;  

Registar kaznene i prekršajne evidencije
Telefon: +382 20 675-439;
Fax: +382 20 675-865
E-mail: rke@mpa.gov.me;

 

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU


Direkcija za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Lidija Mašanović
Načelnica
Telefon: +382 20 407-518
E-mail: lidija.masanovic @mpa.gov.me;

Direkcija za međunarodnu pravnu pomoć
Snežana Maraš
Načelnica
Telefon: +382 20 407-510
E-mail: snezana.maras@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA LJUDSKA PRAVA

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br.130, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 234-197

Fax: + 382 20 234-198

E-mail: kabinet@mpa.gov.me; arhiva@mpa.gov.me;

Direkcija za antidiskriminacione politike

Mirjana Vlahović-Andrijašević

Načelnica

E-mail: mirjana.vlahovic@mpa.gov.me;

Direkcija za nacionalne i etničke manjine

Mirela Ramčilović

Načelnica

E-mail: mirela.ramcilovic@mpa.gov.me;

Direkcija za rodnu ravnopravnost

Biljana Pejović

Načelnica

E-mail: biljana.pejovic@mpa.gov.me;

Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana

Sokolj Beganaj

Načelnik

E-mail: sokolj.beganaj@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Dragan Radović

VD generalni direktor

Telefon: +382 20 234-197

Fax: + 382 20 234-198

E-mail: dragan.radovic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA ZAŠTITU I JEDNAKOST LICA SA INVALIDITETOM

Aleksandra Popović

VD generalne direktorice

Telefon: +382 20 234-197

Fax: + 382 20 234-198

E-mail: aleksandra.popovic@mpa.gov.me;

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Marijana Janković

Rukovoditeljka

Telefon: +382 20 407 524

E-mail: marijana.jankovic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE PRAVOSUĐA I BEZBJEDNOST PODATAKA                                                                                                                         

Direkcija za informacioni sistem pravosuđa
Dražen Radonjić
Načelnik
Telefon: +382 20 407-513
E-mail: drazen.radonjic@mpa.gov.me;

Direkcija za infrastrukturu i bezbjednost podataka 
Sead Orahovac
Šef Biroa
Telefon: +382 20 407-574
E-mail: sead.orahovac@mpa.gov.me;                                                                                                         

Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke  Branka Perović
Načelnica
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: branka.perovic@mpa.gov.me;

 

Biro za kadrovske poslove
Miljan Aranitović
Šef Biroa
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me;

Biro za kancelarijske poslove
Dijana Šćekić
Šefica Biroa
Telefon: +382 20 407-514
E-mail: dijana.scekic@mpa.gov.me;

Biro za finansijske i računovodstvene poslove
Sonja Jovanović
Šefica Biroa
Telefon: +382 20 407-508
E-mail: sonja.jovanovic@mpa.gov.me;

Biro za javne nabavke
Oliver Bodven
Šef Biroa
Telefon: +382 20 407-522
E-mail: oliver.bodven@mpa.gov.me;  

Arhiva Ministarstva 
Mevlida Abdomerović

Telefon: +382 20 407-534
E-mail: mevlida.abdomerovic@mpa.gov.me;

Slobodan pristup informacijama
Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me;

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?