Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Kontakti Ministarstva pravde

Objavljeno: 09.07.2021. 06:42 Autor: Ministarstvo pravde

ADRESA:
Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Adresa za prijem elektronske pošte:
Arhiva Ministarstva pravde - dijana.scekic@mpa.gov.me

Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju:  rke@mpa.gov.me;


KABINET: 

Bojan Božović
Državni sekretar
Telefon: +382 20 407-520
E-mail: bojan.bozovic@mpa.gov.me;

Andrijana Medojević
Sekretarka Ministarstva
Telefon: +382 20 407-511
E-mail: andrijana.medojevic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA PRAVOSUĐE

Momir Jauković
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407-504
E-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me;

Direkcija za organizaciju pravosuđa

Nataša Radonjić
Načelnica
Telefon: 020 407-505
E-mail: natasa.radonjic@mpa.gov.me; 

Direkcija za nadzor

Tamara Jurišević
Glavna pravosudna inspektorka
Telefon: +382 20 407-523
E-mail: tamara.jurisevic@mpa.gov.me;

Kontakt telefon za polaganje pravosudnog ispita
+382 20 407-504; +382 20 407-519

Kontakt telefon za notare
+382 20 407-506

Kontakt telefon za javne izvršitelje
+382 20 407-504

Kontakt telefon za sudske tumače
+382 20 407-519

Kontakt telefon za stečajne upravnike
+382 20 407-506

Kontakt telefon za sudske vještake
+382 20 407-505

DIREKTORAT ZA KRIVIČNO I GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO 

Ivana Mašanović
VD generalne direktorice
Telefon: +382 20 407-507
E-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me;

Direkcija za krivično zakonodavstvo

Telefon: +382 20 407-507

Direkcija za građansko zakonodavstvo

Nataša Novaković
Načelnica
Telefon: +382 20 407-506
E-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA KRIVIČNE SANKCIJE I NADZOR

Stevan Brajušković
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407-591
E-mail: stevan.brajuskovic@mpa.gov.me;

Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora
Telefon: +382 20 407-592; +382 20 407-593

Direkcija za uslovnu slobodu

Adresa: Ivana Vujoševića br. 6, 81000 Podgorica
Načelnik: Predrag Krsmanović
Telefon: +382 20 231-571
E-mail: predrag.krsmanovic@mpa.gov.me;     

Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju

Adresa: Bulevar Pera Ćekovića br. 259, 81000 Podgorica
Načelnica Tanja Popović
Telefon: +382 20 675-439;
E-mail: tanja.popovic@mpa.gov.me;    

Registar kaznene i prekršajne evidencije

Telefon: +382 20 675-439;
Fax: +382 20 675-865
E-mail: rke@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU PRAVOSUDNU SARADNJU

Branimir Janjević
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407-509
E-mail: b.janjevic@mpa.gov.me;

Odjeljenje za međunarodne projekte i fondove EU

Lidija Mašanović
Načelnica
Telefon: +382 20 407-518
E-mail: lidija.masanovic@mpa.gov.me;  

Direkcija za međunarodnu pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima

Snežana Maraš
Načelnica
Telefon: +382 20 407-510
E-mail: snezana.maras@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Dragan Radović
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407-517
E-mail: dragan.radovic@mpa.gov.me;

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Marijana Janković
Rukovoditeljka
Telefon: +382 20 407 524
E-mail: marijana.jankovic@mpa.gov.me;

DIREKTORAT ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE PRAVOSUĐA I BEZBJEDNOST PODATAKA 

Dražen Radonjić
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407-513
E-mail: drazen.radonjic@mpa.gov.me;

Direkcija za informacioni sistem pravosuđa

Ljubo Janković
Samostalni savjetnik I
Telefon: +382 20 407-513
E-mail: ljubo.jankovic@mpa.gov.me;

Direkcija za infrastrukturu i bezbjednost podataka

Sead Orahovac
Načelnik
Telefon: +382 20 407-574
E-mail: sead.orahovac@mpa.gov.me;                                                                                                          

Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke

Branka Perović
Načelnica
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: branka.perovic@mpa.gov.me

Biro za kadrovske poslove

Miljan Aranitović
Šef Biroa
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me;

Biro za kancelarijske poslove

Dijana Šćekić
Šefica Biroa
Telefon: +382 20 407-514
E-mail: dijana.scekic@mpa.gov.me;

Biro za finansijske i računovodstvene poslove

Sonja Jovanović
Šefica Biroa
Telefon: +382 20 407-508
E-mail: sonja.jovanovic@mpa.gov.me;

Biro za javne nabavke

Oliver Bodven
Šef Biroa
Telefon: +382 20 407-522
E-mail: oliver.bodven@mpa.gov.me;   

Arhiva Ministarstva 

Mevlida Abdomerović
Telefon: +382 20 407-534
E-mail: mevlida.abdomerovic@mpa.gov.me;

Slobodan pristup informacijama

Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me;

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?