Tumači

17.01.2023.
Dana 6. februara 2023. godine (ponedeljak) u 15 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica (kancelarija br. 26) pisani dio ispita
25.11.2022.
ISPIT ZA TUMAČA ZA TURSKI JEZIK - OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni poziv za postavljenje za tumača za turski
25.11.2022.
ISPIT ZA TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK - I ROK Dana 16. decembra 2022. godine (petak) u 15 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Vuka
06.10.2022.
Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljuje JAVNI POZIVza postavljenje za tumača za albanski, araps

Uslovi za polaganje za tumača