Nadležnosti

NSA - National Security Authority

Koordinacija i sprovođenje NATO i EU bezbjednosne politike u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđivanja adekvatnog nivoa zaštite tajnih podataka.

Međunarodna saradnja

Saradnja sa drugim državama i međunarodnim organizacijama (NATO i EU) iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Edukacija

Direkcija za zaštitu tajnih podataka, u saradnji sa Upravom za kadrove, vrši kontinuiranu obuku državnih službenika i namještenika iz oblasti tajnih podataka.

Vijesti / Najave

Obavještenje
02.02.2024.

Rukovodeći tim

Kontakt

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

ul. Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica

Kabinet

Telefon:+382 20 483 652+382 20 246 274