Biblioteka

Zakoni, pravilnici, uredbe, rješenja, odluke, zahtjevi...
Elmir Kurtagić

Elmir Kurtagić

Elmir Kurtagić rođen je 1982.godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu – Gimnaziju sa diplomom Luča A. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu
Detaljnije

Kontakt

Fond za obeštećenje

Novaka Miloševa br. 10, 81000 Podgorica

Fond za obeštećenje

Telefon:+382 20 210 552

O nama

Fond za obeštećenje, sa svojstvom pravnog lica, Vlada Crne Gore je obrazovala radi isplate obeštećenja bivših vlasnika za prava koja su im oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine.

Bivši vlasnik koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava u skladu sa Zakonom o oduzetim imovinskim pravima i obeštećenju može ostvariti pravo na obeštećenje: novčanim sredstvima i obveznicama.

Obeštećenje se isplaćuje podnosiocima zahtjeva u jednogodišnjim ratama, čija se isplata vrši 15. jula svake godine po izvršnim rješenjima dostavljenim Fondu za obeštećenje do 31. decembra prethodne godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate, a dinamiku isplate obeštećenja utvrđuje Vlada Crne Gore.

Obveznice se mogu koristiti za kupovinu akcija, udjela i druge imovine Crne Gore i državnih fondova za koje Vlada odredi da se mogu kupovati obveznicama Fonda za obeštećenje, kao i za isplatu poreskih obaveza (prihod Crne Gore) bivših vlasnika, odn. njihovih nasljednika.

Pitajte Fond za obeštećenje

Tel. +382 20 210 552

Tel. +382 20 210 553

Tel. +382 20 230 987

Fax. +382 20 230 988

e-mail: fond-ob@t-com.me

adresa: Novaka Miloševa10, Podgorica